ERM. Oni żyją Mszą świętą

93
0

Eucharystyczny Ruch Młodych to wspólnota dzieci i młodzieży. Aby przybliżyć jej duchowość, cele i początki poprosiliśmy o rozmowę ks. Grzegorza Wiśniewskiego, krajowego moderatora ERM.

Redakcja w-Akcji: Czym jest Eucharystyczny Ruch Młodych?

Ks. Grzegorz Wiśniewski: Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM) jest wspólnotą ludzi młodych (dzieci, młodzieży), którzy z pomocą Maryi i świętych patronów pragną
z coraz większą gorliwością miłować i czcić Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii. Pragną oni także być Apostołami Jezusa Chrystusa oraz budować Jego Królestwo w sobie, rodzinie i świecie. To słowa naszego przyrzeczenia.

Redakcja w-Akcji: Jakie są początki Eucharystycznego Ruchu Młodych?

Nasz ruch wywodzi się z dawnej Krucjaty Eucharystycznej, która za radą św. Jana XXIII przybrała nazwę Eucharystyczny Ruch Młodych. Jej początki sięgają I wojny światowej. W 1914 r. dzieci z zakładu Saint Seurin w Bordeaux we Francji postanowiły wspierać walczących na wojnie żołnierzy, swoich ojców i braci, poprzez składanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa codziennych ofiar. Łączyły swoje ofiary z Mszą św. i modlitwą. Od tego momentu we Francji i okolicznych krajach zaczęły powstawać bardzo wielkie zastępy dzieci których formacja została ukierunkowana na cześć i miłość do Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii. Na teren Polski Krucjatę Eucharystyczną zaszczepiła św. Urszula Ledóchowska. Pierwsza placówka powstała w Pniewach w 1925r.

Redakcja w-Akcji: Prosimy o przybliżenie postaci św. Urszuli Ledóchowskiej.

Św. Urszula Ledóchowska (1865 – 1939) to wspaniała postać, wszechstronnie uzdolniona, anioł dobroci. Potrafiła w bardzo krótkim czasie nauczyć się kilku języków. Jest przede wszystkim osobą wielkiej wiary, nadziei i miłości. Cechuje ją ponadto wielki patriotyzm i miłość bliźniego. Jest ona wzorem dla katechetek i wszystkich, którzy pragną prowadzić Eucharystyczny Ruch Młodych. I jeszcze jedno, św. Urszula, to apostołka uśmiechu. Dopowiem, że uśmiech w pewnym sensie, to część naszej duchowości. Mogę się odważyć i powiedzieć, że Eucharystyczny Ruch Młodych – to Eucharystyczna Radość Młodych.

Redakcja w-Akcji: Na czym polega duchowość ERMu?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Pragnę tu najpierw odwołać się do Wielkiej Księgi Duchowości autorstwa ks. Marka Chmielewskiego, który napisał, iż św. Jan Paweł II, określił życie duchowe jako „życie w Chrystusie, życie według Ducha Świętego”. W świetle powyższych słów należy stwierdzić iż „kult eucharystyczny stanowi jak gdyby duszę całego życia chrześcijańskiego. Jeśli bowiem życie chrześcijańskie wyraża się w spełnianiu największego przykazania, czyli przykazania miłości Boga i bliźniego, to miłość ta znajduje swoje źródło właśnie w tym Sakramencie, który powszechnie bywa nazywany Sakramentem miłości” (DeV 5). Skoro Eucharystia jest nazwana Sakramentem Bożej Miłości to nasza duchowość polega na odpowiadaniu miłością na Miłość. Ponadto w naszym przyrzeczeniu, o którym wspomniałem są słowa, które oddają istotę naszego Ruchu: „Pragniemy z coraz większą gorliwością miłować, czcić Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii.”

Redakcja w-Akcji: Pierwsza zasada duchowa młodego ERM-owicza brzmi: Żyj
Mszą św.! W jaki sposób opiekunowie mogą „zarazić” dzieci miłością, zrozumieniem i radością płynącą z Eucharystii? W jaki sposób zachęcić je do świadomego i częstego uczestnictwa we Mszy św.?

Myślę, że w zadanym pytaniu jest już zawarta odpowiedź. Opiekun musi promieniować miłością i radością oraz świadomym i częstym uczestnictwem we Mszy św. Ponadto bardzo ważne są spotkania formacyjne. Dlatego podam bardzo ważnych siedem rad dla katechetów lub osób które są animatorami. Rady te miałem okazję przed laty przeczytać, choć nie wiem kto jest ich autorem. Myślę, że są bardzo cenne. Oto one:
– przed wejściem na spotkanie zostaw przed drzwiami swoje zmartwienia
– dostrzega dobro u każdego ucznia – uczestnika spotkania
– bądź stanowczy jak ojciec i łagodny jak matka
– mów uczestnikom spotkania o Jezusie i Jezusowi o uczestnikach spotkania
– tak się przygotuj do spotkania, by każde mogło być spotkaniem pokazowym
ale nie na pokaz
– troszcz się o to, by nikogo z grupy nie zabrakło na spotkaniu
– wpatruj się w Jezusa Chrystusa – Eucharystię, On jest najlepszym Nauczycielem, szukającym każdej zagubionej owcy.

Już za miesiąc ukaże się dalszy ciąg wywiadu z ks. Grzegorzem Wiśniewskim.

fot. – rembertowparafia.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here