Konkurs sms-owy na Najlepszego Wikariusza Diecezji Świdnickiej

Głosujemy na Najlepszego Wikariusza!

SMS pod numer 7248 w treści wpisując: WIKARIUSZ oraz numer swojego kandydata (czyli np.WIKARIUSZ.1,WIKARIUSZ.2, itd.)

(Głosowanie odbędzie się w dniach 08.10.2019 r. od godz. 10:00 do dnia 05.11.2019 r. do godz. 23.59. Koszt SMS-a to 2,46 zł. Możemy oddać dowolną ilość głosów)

Ogłaszamy konkurs sms-owy na Najlepszego Wikariusza 2019! Celem przedsięwzięcia jest promowane wartościowych i godnych naśladowania postaw i inicjatyw księży wikariuszy diecezji świdnickiej. Księży, którzy z pasją i zaangażowaniem uczestniczą w życiu swojej parafii czy diecezji.
 
Organizatorem konkursu jest portal katolicko-informacyjny wAkcji24.pl oraz gazeta w-Akcji.

Patronat Honorowy nad konkursem objął ks. bp Ignacy Dec

REGULAMIN PLEBISCYTU „WIKARIUSZ ROKU DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ”

    Organizatorem Plebiscytu jest  Portal wakcji24.pl i gazeta wAkcji

 1. Plebiscyt odbędzie się w dniach od 08.10.2019 r. do 05.11.2019 r.
 2. Zgłoszenia kandydatów – wikariuszy do plebiscytu dokonują świeccy członkowie parafii z terenu diecezji świdnickiej.
 3. Termin zgłaszania kandydatów od dnia 16.09.2019 r. do 04.10.2019 do godziny 08.00.
 4. Zgłoszeń można dokonywać:
  A/ drogą mailową, przesyłając zgłoszenie na adres wakcji24@gmail.com
  B/ drogą pocztową, poprzez przesłanie wypełnionego kuponu zamieszczonego
  we wrześniowym wydaniu miesięcznika w-Akcji na adres:
  Miesięcznik Katolicki w-Akcji
  ul. 11 Listopada 6A
  58-340 Głuszyca.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
  IMIĘ I NAZWISKO księdza wikariusza
  NAZWĘ I ADRES PARAFII, w której aktualnie sprawuje swoją funkcję
  KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĘ KANDYDATA z uwzględnieniem jego:
  – zaangażowania w życie parafii i parafian;

– sposobu sprawowania przez niego swojej funkcji (czy jest postawą godną naśladowania)

–  otwarcia na problemy wiernych (wsparcie duchowe, podejmowanie różnych inicjatyw religijnych)

 1. Organizator powoła 3-osobową Komisję Plebiscytową, która będzie odpowiedzialna za weryfikację zgłoszeń, czuwać nad przebiegiem głosowania oraz ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 11.11.2019 r.
 2. Pełna lista kandydatów zgłoszonych do plebiscytu zostanie opublikowana w dniu 06.10.2019 r. na stronie portalu www.wakcji24.pl oraz w październikowym numerze w-Akcji.
 3. Głosowanie za pomocą SMS Premium, będzie trwało od 08.10.2019 r. od godz. 10:00 do dnia 05.11.2019 r. do godz. 23.59. Głosowanie odbędzie się na następujących warunkach:
  A/ jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na danego kandydata
  B/ głosowanie dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numerem 7248 w treści wpisując: WIKARIUSZ

C/ koszt wysłania SMS-a do 160 znaków (bez znaków specjalnych) wynosi 2,46 zł
D/ uczestnik głosowania może oddać dowolną liczbę głosów.

O zwycięstwie w Plebiscycie zdecyduje największa liczba głosów prawidłowo oddanych za pośrednictwem SMS Premium.

 1. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na stronie internetowej portalu wakcji24.pl oraz na łamach Miesięcznika Katolickiego w-Akcji.
 2. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma statuetkę oraz artykuł (1 publikacja) o powierzchni 1/1 strony w wydaniu grudniowym Miesięcznika Katolickiego w-Akcji na stronach redakcyjnych.

Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.