Konkurs sms-owy na Najlepszego Wikariusza Diecezji Świdnickiej

Ogłaszamy konkurs sms-owy na Najlepszego Wikariusza 2019! Celem przedsięwzięcia jest promowane wartościowych i godnych naśladowania postaw i inicjatyw księży wikariuszy diecezji świdnickiej. Księży, którzy z pasją i zaangażowaniem uczestniczą w życiu swojej parafii czy diecezji.
 
Organizatorem konkursu jest portal katolicko-informacyjny wAkcji24.pl oraz gazeta wAkcji.

Patronat Honorowy nad konkursem objął ks. bp Ignacy Dec oraz ks. bp pomocniczy Adam Bałabuch

REGULAMIN PLEBISCYTU “WIKARIUSZ ROKU DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ”

    Organizatorem Plebiscytu jest  Portal wakcji24.pl i gazeta wAkcji

 1. Plebiscyt odbędzie się w dniach od 08.10.2019 r. do 08.11.2019 r.
 2. Zgłoszenia kandydatów – wikariuszy do plebiscytu dokonują świeccy członkowie parafii z terenu diecezji świdnickiej.
 3. Termin zgłaszania kandydatów od dnia 16.09.2019 r. do 04.10.2019 do godziny 08.00.
 4. Zgłoszeń można dokonywać:
  A/ drogą mailową, przesyłając zgłoszenie na adres wakcji24@gmail.com
  B/ drogą pocztową, poprzez przesłanie wypełnionego kuponu zamieszczonego
  we wrześniowym wydaniu miesięcznika w-Akcji na adres:
  Miesięcznik Katolicki w-Akcji
  ul. 11 Listopada 6A
  58-340 Głuszyca.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
  IMIĘ I NAZWISKO księdza wikariusza
  NAZWĘ I ADRES PARAFII, w której aktualnie sprawuje swoją funkcję
  KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĘ KANDYDATA z uwzględnieniem jego:
  – zaangażowania w życie parafii i parafian;

– sposobu sprawowania przez niego swojej funkcji (czy jest postawą godną naśladowania)

–  otwarcia na problemy wiernych (wsparcie duchowe, podejmowanie różnych inicjatyw religijnych)

 1. Organizator powoła 3-osobową Komisję Plebiscytową, która będzie odpowiedzialna za weryfikację zgłoszeń, czuwać nad przebiegiem głosowania oraz ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 15.11.2019 r.
 2. Pełna lista kandydatów zgłoszonych do plebiscytu zostanie opublikowana w dniu 06.10.2019 r. na stronie portalu www.wakcji24.pl oraz w październikowym numerze w-Akcji.
 3. Głosowanie za pomocą SMS Premium, będzie trwało od 08.10.2019 r. od godz. 10:00 do dnia 08.11.2019 r. do godz. 23.59. Głosowanie odbędzie się na następujących warunkach:
  A/ jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na danego kandydata
  B/ głosowanie dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numerem 7248 w treści wpisując: WIKARIUSZ

C/ koszt wysłania SMS-a do 160 znaków (bez znaków specjalnych) wynosi 2,45 zł
D/ uczestnik głosowania może oddać dowolną liczbę głosów.

O zwycięstwie w Plebiscycie zdecyduje największa liczba głosów prawidłowo oddanych za pośrednictwem SMS Premium.

 1. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na stronie internetowej portalu wakcji24.pl oraz na łamach Miesięcznika Katolickiego w-Akcji.
 2. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma statuetkę oraz artykuł (1 publikacja) o powierzchni 1/1 strony w wydaniu grudniowym Miesięcznika Katolickiego w-Akcji na stronach redakcyjnych.

Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.