Lądek- Zdrój. Hołd dla powstańca śląskiego

  • Napisany przez:

W setną rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego władze województwa uczciły pamięć pochowanego w Lądku-Zdroju Tadeusza Nogasa, powstańca i żołnierza grupy Wawelberga.

100 lat temu wybuchło III Powstanie Śląskie. „Cud nad Odrą” dał Polsce Górny Śląsk

Grób Tadeusza Nogasa w Lądku – Zdrój został także w wyniku działań Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu poddany gruntownej renowacji. To pierwszy z szeregu bohaterów na Dolnym Śląsku, którego grób został kompleksowo wyremontowany. Budowę zakończono 21 grudnia 2020 roku.

Nagrobek został zbudowany według oryginalnego projektu i sfinansowany przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Miejsce to jest wpisane do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pod numerem 388. Mogiła ma być początkiem formatu, który będzie wykorzystywany przy budowie grobów weteranów i grobów wojennych, na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, szczególnie gdy mamy do czynienia z miejscami pozostającymi trwale bez możliwości opieki. 

W Lądku-Zdrój na grobie powstańca Tadeusza Nogasa kwiaty złożył wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa.

Tadeusz Nogas był powstańcem śląskim, więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych, gdzie był poddany zbrodniczym eksperymentom pseudomedycznych.

Nasi partnerzy