1055. rocznica Chrztu Polski

  • Napisany przez:

Jest rzeczą niezwykle istotną, aby pamięć o tak ważnym dla Kościoła i narodu wydarzeniu była kultywowana rokrocznie, tak by zapadła głęboko w pamięci i sercach wszystkich Polaków, zwłaszcza najmłodszych pokoleń – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, z okazji 1055. rocznicy chrztu Polski, przypadającej 14 kwietnia.  

Sejm RP ustanowił 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski w 2019 r. Przyjęcie Chrztu przez Polskę jest uznawane za początek Państwa Polskiego. To także okazja do narodowej refleksji nad istotą państwowości i narodowym dziedzictwem.

Dokładna data przyjęcia chrztu nie jest znana. Historycy przyjmują, że mógł to być 14 kwietnia 966 roku, ponieważ wtedy przypadała Wielka Sobota. Był to dzień, w którym zgodnie z tradycją udzielano chrztów.

Miejsce, w którym odbył się chrzest również nie jest dokładnie znane. Zakłada się, że mogło to być Gniezno, Poznań lub Ostrów Lednicki.

„W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach chrztu Mieszka, możemy mówić o +narodzie ochrzczonych+, o +chrzcie narodu+, a więc również o Chrzcie Polski” – napisali biskupi polscy w Liście pasterskim na Jubileusz 1050. rocznicy chrztu Polski, którą obchodziliśmy w 2016 roku.

Więcej informacji na temat Święta Chrztu Polski dostępnych jest na stronie: www.swietochrztu.pl.

BP KEP
gov.pl

Nasi partnerzy