75 rocznica Powstania Warszawskiego

  • Napisany przez:

1 sierpień 1944 roku godzina 17.00. Godzina „W”. Godzina w której rozpoczęło się Powstanie Warszawskie.

Mija 75 rocznica Powstania Warszawskiego, które trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944 r. Akcja zorganizowana była przez Armię Krajową. Powstanie Warszawskie to największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie. Nierówna walka trwała 63 dni.

W wyniku powstania miasto zostało całkowicie zburzone, zginęło kilkanaście tys. powstańców oraz ok. 120 tys. osób cywilnych. Straty po stronie niemieckiej wyniosły ok. 20 tys. zabitych, rannych i zaginionych.

Pomimo ogromu strat powstanie stało się ważnym czynnikiem kształtującym polską tożsamość. Pamięć o powstaniu jest częścią polskiego patriotyzmu, w którym martyrologia nie jest pustym słowem, a próbą przekazania kolejnym pokoleniom uniwersalnych prawd i wartości. Powstańcom przyświecał wspólny cel – prawdziwie wolna Polska.

zdj. – Pixabay

Nasi partnerzy