A siły Ducha są w człowieku-konkurs w 101. rocznicę urodzin Jana Pawła II

 • Napisany przez:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza do udziału w konkursie „A siły Ducha są w człowieku”- konkurs w 101 rocznicę urodzin Jana Pawła II.

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób dorosłych, zamieszkałych w Diecezji Świdnickiej. Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział w Wałbrzychu.
 2. Konkurs podzielony jest na dwie części – literacką i plastyczną.
 3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę w formacie jpg w przypadku konkursu plastycznego lub doc w przypadku konkursu literackiego.
 4. Do pracy musi być załączone oświadczenie, również w formie elektronicznej, podpisane odręcznie dotyczące RODO oraz praw autorskich. Oświadczenie będzie umieszczone na

https://www.facebook.com/Katolickie-Stowarzyszenie-Civitas-Christiana-w-Wałbrzychu

od 12 maja 2021.

 1. KONKURS LITERACKI

Praca może być napisana w formie utworu poetyckiego lub opowiadania. Nie może zawierać treści: wulgarnych, promujących nienawiść. Musi dotyczyć tematu konkursu. Maksymalnie dwie strony maszynopisu. Utwór musi być własnością startującego w konkursie.

 1. KONKURS PLASTYCZNY

Praca w formie ilustracji przesłania zawartego w tytule. Forma graficzna, czarno – biała. Praca nie może być kopią dzieła innego autora, musi być własnością startującego w konkursie. Preferowany format nadesłanego zdjęcia 2500×3500 pikseli, 72 dpi maksymalnie 1,5 MB

 1. Prace wraz z podpisanymi oświadczeniami należy przesłać na adres konkurscivitas@op.pl do dnia 30 lipca 2021r.
 2. W przypadku prac plastycznych organizator zastrzega sobie, aby prace nagrodzone zostały przywiezione na uroczystość wręczenia nagród celem wyeksponowania na uroczystości. Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagród 17 sierpnia 2021 jeśli sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwoli (organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu, jeśli będą w tym czasie wprowadzone dodatkowe obostrzenia).
 3. Organizator przewiduje dla zwycięzców konkursu atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. W każdej z kategorii przewidziane są trzy miejsca oraz wyróżnienia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac plastycznych oraz utworów literackich w mediach społecznościowych „Civitas Christiana”, na e-civitas.pl oraz w innych mediach w ramach promowania zwycięzców konkursu.

fot. – niedziela.pl

 

Nasi partnerzy