Katecheza i stan wojenny

  • Napisany przez:

Obiecują, że będą pamiętać. Przyrzekają, że będą mówić. Przede wszystkim modlą się. 13 grudnia w kościele Krzyża Świętego odbyła się Msza św. w 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, którą celebrował JE ks. bp Ignacy Dec. Wśród koncelebransów był również ks. prof. Franciszek Głód oraz ks. prałat Andrzej Dziełak. Była to Msza św. za naród i Ojczyznę, za tych, którzy oddali swe życie, za pokrzywdzonych, prześladowanych, internowanych, wypędzonych na emigrację i ukrywających się. W czasie homilii Biskup Świdnicki przypomniał, że prawda prowadzi do wolności, że nie można żyć w kłamstwie, a uczciwość i wiara w Boga to jest fundament. Po Mszy św. również zaproszeni goście dzielili się własnymi przeżyciami i doświadczeniami z tego trudnego czasu. A czynili niemało: ks. Franciszek Głód udzielał pomocy osobom prześladowanym we Wrocławiu na ul. Grabiszyńskiej, a ks. Andrzej Dziełak spowiadał osadzonych i internowanych w Grodkowie. Dzisiaj naszym obowiązkiem jest czynne uczestnictwo w Mszach św. za Ojczyznę. Nie wstydźmy się naszej wiary!

Jan Małek

Nasi partnerzy