Koncert, uwielbienie, modlitwa

  • Napisany przez:

„Sygnał miłosierdzia”– to inicjatywa, którą łączy jedna wspólna pasja – miłość do muzyki chrześcijańskiej. Uroczystość Bożego Ciała jest dobrą okazją do publicznego wyrażenia wiary w obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Przed południem uroczyste procesje ulicami wsi i miast: małe dziewczynki sypiące kwiaty przed Panem Jezusem, dziewczyny i młodzi chłopcy, rodzice i dziadkowie, baldachim, sztandary i chorągwie, figury i feretrony. A wieczorem: „Sygnał Miłosierdzia” w Nowej Rudzie – Słupiec! Narrację koncertu tworzą bowiem zarówno wspaniałe hymny i pieśni chwały te tradycyjne, jak i napisane współcześnie przez nasze pokolenie. Tak od 2018 roku w Boże Ciało o godz. 19 plac przy basenie sportowym w Słupcu zostaje zapełniony wiernymi, by wspólnie wielbić Chrystusa i dziękować za Jego wielkie miłosierdzie, przez które pozostawił nam wspaniały dar – dar Eucharystii. Na jednej scenie, wspólnie w jedności przez przepiękne dźwięki muzyki chrześcijańskiej ponad 150 osób wychwala Boga. Sekcje wokalną dowodzi Katarzyna Mąka- nauczycielka, dyrygentka, chórzystka. Natomiast sekcję instrumentalną kieruje Kacper Birula, dyrygent, skrzypek, kompozytor. Na jednej scenie wspólnie wielbią: chórzyści zrzeszeni w różnych organizacjach muzycznych, soliści, osoby, które kochają śpiewać i uwielbiać Chrystusa a na co dzień nie przynależą do żadnego towarzystwa muzycznego.

Pustkę muzyczną zapełnia orkiestra symfoniczna.

Wojciech Budniak

Nasi partnerzy