Kraina edukacyjna. Dbamy o lokalną kulturę i dziedzictwo

  • Napisany przez:

Trwa realizacja projektu grantowego pn. Wyposażenie „Krainy edukacyjnej” w Głuszycy w niezbędny sprzęt. Ralizatorem projektu jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, działania prowadzone są w ramach programu grantowego Dbajmy o naszą lokalną kulturę i dziedzictwo w ramach naboru wniosków nr 12/2019/G z dnia 12.03.2019r. o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt zakłada stworzenie miejsca dla lokalnej społeczności, które przede wszystkim posłuży jako punkt spotkań kulturalnych oraz przyczyni się do promocji lokalnej kultury i dziedzictwa. Dzięki pozyskanym środkom, pomieszczenia „Krainy edukacyjnej” zostały wyposażone w niezbędny sprzęt multimedialny w postaci: telewizora, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, 3 tabletów oraz tablic i antyram. Doposażenie umożliwi organizowanie różnego rodzaju aktywności, spotkań, warsztatów i wydarzeń dla lokalnej społeczności z terenu Gór Sowich, a przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Głuszyca, związanych z kulturą, promocją regionu, ekologią i innymi dziedzinami wchodzących w obszar działalności pożytku publicznego.

W ramach promocji projektu zaplanowano spotkania edukacyjne dla lokalnej społeczności, są to zajęcia z zakresu nowych technologii, warsztaty z robótek ręcznych, spotkanie ekologiczne, w najbliższym czasie odbędzie się również projekcja filmu o Górach Sowich, na którą serdecznie zapraszamy w dniu 28.09 o godz. 11.00 do „Krainy edykacyjnej” przy ul. 11 Listopada 6A w Głuszycy.

 

Nasi partnerzy