Kraina edukacyjna

  • Napisany przez:

Rzymskokatolicka parafia pw. Chrystusa Króla w Głuszycy – realizator projektu pn. Wyposażenie „Krainy edukacyjnej” w Głuszycy w niezbędny sprzęt w ramach programu grantowego – Dbajmy o naszą lokalną kulturę i dziedzictwo – w ramach naboru wniosków nr 12/2019/G z dnia 12.03.2019 r. o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza serdecznie spotkania edukacyjne:

22 września – godzina 13.30 – Nowe Technologie – warsztaty komputerowe
22 września – godzina 14.45 – EKOświadomi – warsztaty ekologiczne
28 września – godzina 11.00 – projekcja filmu GÓRY SOWIE – UNIKALNE PIĘKNO 4 PORY ROKU
produkcji TV Sudecka.
Na wszystkie spotkania zapraszamy do Krainy Edukacyjnej w Głuszycy, przy ul. 11 Listopada 6a.

Nasi partnerzy