Ku pamięci!

  • Napisany przez:

20 stycznia we Wrocławiu, w kościele garnizonowym modlono się w intencji tych, którzy oddali swoje życie 156 lat temu w czasie powstania styczniowego. Mszy św. przewodniczył ks. Prałat płk Janusz Radzik, który wygłosił również homilię; zaznaczył w niej, że w zrywie wolnościowym uczestniczyli Polacy różnych profesji, różnych stanów: mieszczaństwo, rzemieślnicy, włościanie…, ale też duchowieństwo. Szczególnie wzruszające było wspólne odśpiewanie pieśni Boże, coś Polskę. Po Mszy św. uczestnicy przeszli do gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego przed tablicę upamiętniającą Powstańców Styczniowych – Studentów. Rektor tejże uczelni prof. dr hab. Adam Jezierski złożył wiązankę biało-czerwonych goździków, wśród których były także kwiaty o barwie amarantowej, gdyż – jak wyjaśnił – właśnie taki kolor miały wtedy sztandary powstańców.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Jan Małek

Nasi partnerzy