Mogą wreszcie odpocząć!

  • Napisany przez:

To jest całkowicie nowa oferta przygotowana przez samorząd Dolnego Śląska. Miejsca czekają już od 1 marca. Rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą skorzystać z całodobowej bezpłatnej opieki wytchnieniowej w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym Orlik w Kudowie Zdroju.

Oferta dotyczy dwóch rodzajów usług. Po pierwsze – opieki prenatalnej i poporodowej z zapewnieniem doradztwa oraz terapii dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka z niepełnosprawnością, oraz rodziców i opiekunów tuż po urodzeniu dziecka z niepełnosprawnością. W zależności od potrzeb rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego dziecka będą mogli uzyskać wsparcie psychologiczne i edukacyjne, informacje medyczne dotyczące rehabilitacji oraz informacje o możliwości korzystania z przysługujących świadczeń (poradnictwo prawne).

Druga opcja to przerwa wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów dzieci niesamodzielnych. W ramach przerwy wytchnieniowej, dla rodziców lub opiekunów,
niesamodzielne dzieci otrzymają kompleksową usługę: wyżywienie i nocleg, świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze, wsparcie rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne oraz opiekę lekarską, możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach z zakresu terapii zajęciowej. Ważnym elementem terapeutycznym będzie możliwość integracji z grupą rówieśników, a także w zależności od stopnia niepełnosprawności uczestniczenia we wspólnych wycieczkach terenowych. Przekazując dziecko do ośrodka rodzice otrzymają przerwę wytchnieniową.

Z uwagi na możliwy, złożony charakter schorzeń przyjmowanych dzieci oraz różny stopień niepełnosprawności, przewiduje się możliwość wspólnego pobytu dziecka i rodzica lub opiekuna. Pobyt taki również spełnia założenia przerwy wytchnieniowej z uwagi na to, że rodzic lub opiekun zostanie odciążony z codziennych obowiązków związanych z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem. Rodzic lub opiekun będą mogli skorzystać ze wsparcia psychoterapeuty, grupy wsparcia w postaci spotkań z innymi rodzicami (pod opieką specjalisty), możliwość korzystania z sali fitness i jaskini solno-jodowej, możliwość spacerów i wycieczek.

Dzięki realizacji zadania rodzice lub opiekunowie, którzy wzięli na siebie obowiązek
opieki i wychowania niepełnosprawnego dziecka otrzymają możliwość regeneracji fizycznej i psychicznej. Minimalny czas pobytu w ośrodku wynosi 4 dni, a
maksymalny 21 dni. Beneficjent może skorzystać z oferty kilkukrotnie, przy czym
łączny czas pobytu nie może być dłuższy niż 21 dni.

Wartością dodaną, bezpośrednio wpływającą na jakość wypoczynku i świadczonej
usługi, jest atrakcyjne położenie szpitala „Orlik” – w niezwykle malowniczym, jednym
z piękniejszych miejsc Kotliny Kłodzkiej. Szpital znajduje się na wysokości 700 m
n.p.m., na południowym zboczu Gór Stołowych. W bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się: Skansen Etnograficzny, Rezerwat Przyrody, wejście na trasę
turystyczną „Błędne Skały” i do Parku Narodowego Gór Stołowych. Przygotowana oferta jest niezwykle elastyczna dla beneficjentów pod względem dostępności terminów. To rodzice lub opiekunowie proponują termin pobytu (oczywiście z uwzględnieniem aktualnej dostępności miejsc).

Szpital „Orlik” zapewnia wsparcie medyczne, rehabilitacyjne i psychologiczne.
Personel posiada długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Kadra medyczna to lekarze specjaliści z zakresu rehabilitacji medycznej, onkologii, pediatrii. Fizjoterapeuci posiadają bogate doświadczenie w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami. Zatrudnione tam pielęgniarki, opiekunowie, nauczyciele, rehabilitanci są osobami z wysokim stopniem empatii, posiadają kompetencje
pomocne w organizacji zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jak i
ruchową. Większość personelu ma wieloletnie doświadczenie, więc poza wiedzą
teoretyczną posiada bardzo szeroką wiedzę praktyczną. Szpital jest w stanie zapewnić dzieciom szereg zajęć z zakresu terapii zajęciowej (tj. zajęcia plastyczne, zajęcia lepienia z gliny, rękodzieło, muzykoterapia itp.), integrację z innymi dziećmi i wymianę doświadczeń rodziców dzieci niepełnosprawnych, fizjoterapię, rehabilitację, opiekę psychologa, zajęcia terenowo-krajoznawcze.

jm/ab

Nasi partnerzy