Nowa książka o. Zdzisława Kijasa

  • Napisany przez:

„Życie jako dojrzewanie świętości” – to najnowsza książka o. prof. Zdzisława Kijasa. Bohaterem publikacji jest św. Maksymilian Kolbe, którego 125. rocznicę urodzin obchodziliśmy 8 stycznia.

Przewodnią myślą książki jest dojrzewanie świętości rozumiane jako śledzenie duchowego, emocjonalnego i egzystencjalnego rozwoju ojca Maksymiliana. Ojciec Kijas prezentuje dynamikę wewnętrznego życia, ukazując ziemski czas Kolbego jako harmonijny proces dojrzewania ziarna świętości zasianego w nim – jak w każdym innym człowieku – przez Boga. Dotyka zagadnienia wiary jako początku i istoty drogi Kolbego, posłuszeństwa z niej wynikającego oraz pokory i ufności Bogu umacniających się w kontekście wyzwań. Podkreśla rolę postu, który według ojca Maksymiliana jest, obok modlitwy, drogą do kontemplacji i doskonałości.

„Życie jako dojrzewanie świętości” ukazuje ojca Maksymiliana, który swoim przykładem przypomina i zachęca, żeby najcenniejszym skarbem w życiu każdego był Bóg, że to On jest jedyną autentyczną nadzieją świata.

Ojciec Zdzisław Józef Kijas – franciszkanin, profesor teologii, nauczyciel akademicki wielu uczelni w Polsce i zagranicą, pracownik watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jest autorem wielu poczytnych książek, m.in.: Znalazłem perłę (WAM 2010), Życie zakonne: turystyka czy pielgrzymowanie (WAM 2011), Kto szuka Boga. Napomnienia św. Franciszka (WAM 2011), Inna strona Kościoła. Świętość (Bernardinum 2011), O życiu szczęśliwym w dobie kryzysu, czyli obrona ubóstwa (WAM 2012), Siła charakteru: o wadach i cnotach (WAM 2015), w tym także dwóch tomów powieści o wyjątkowych kobietach XIX wieku: Tam, gdzie rodzi się życie (Bratni Zew 2016) i Nawet szarość jaśnieje (Bratni Zew 2018).

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa BRATNI ZEW.

źródło/ zdj. – BP KEP/Bratni Zew

Nasi partnerzy