Podsumowanie paneli dyskusyjnych Sudeckiego Forum Inicjatyw

  • Napisany przez:

Podczas trwania Sudeckiego Forum Inicjatyw odbyły się panele dyskusyjne o różnorakiej tematyce – od adoracji i apostolstwa, poprzez ekologię i sprawy dot. seniorów aż do organizacji pozarządowych i patriotyzmu. Wszystko skupiło się wokół jedności – jedności poglądów i myśli, jedności w szukaniu prawdy przy mniej lub bardziej merytorycznych dyskusjach na forum i za jego kulisami, jedności ponad podziałami ludzkimi. W życzliwej atmosferze dyskutowali politycy, świeccy, duchowni, dziennikarze i artyści. Nie zabrakło ciekawych pytań od słuchaczy.

Myśląc o patriotyzmie przyszłości nie pomijajmy pierwiastka religijnego. Ważne byśmy widzieli człowieka integralnie – z tym co czuje, w co wierzy, co myśli. Każdy z nas ma nieśmiertelną duszę, która go motywuje. Dlatego od małego trzeba uczyć szacunku dla dobra wspólnego. Dla mnie niezwykle ważnym  obszarem kształtowania postaw, poczucia odpowiedzialności i wrażliwości jest sfera religijna. Nie da się wychować człowieka zdolnego do poświęcenia, ofiary, służby (słowo wyświechtane w dzisiejszych czasach) bez religijności. Niezależnie od tego jaka jest to religia – podsumował Biskup Świdnicki Marek Mendyk.

W panelach „Adoracja daje życie” i „Od Adoracji do Apostolstwa” dyskusję podjęli: Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dominika Figurska-Chorosińska, poseł na Sejm RP, ks. Stanisław Szczepaniec, konsultor KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dr med. Barbara Engel, Urszula Furtak, prezes AK w Polsce, Piotr Czyszkowski, redaktor Radia Wrocław.

O „Czystym Powietrzu – źródła finansowania”„Samorządzie – perspektywy i szanse” rozmawiali: Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, Maciej Chorowski, Prezes Zarządu NFOŚiGW, Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚIGW we Wrocławiu, Agnieszka Ścigaj, poseł naSejmRP, Marcin Gwóźdź, poseł na Sejm RP, Zygmunt Berdychowski, Instytut Studiów Wschodnich.

„Polityka Senioralna” i „Senior w akcji” to tematy budzące emocje. W części oficjalnej paneli uczestniczyli: Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Fryderyk Kampinos, poseł na Sejm RP, Dominika Figurska-Chorosińska, Jerzy Komorowski, dyrektor departamentu spraw społecznych UMWD, dr Artur Dąbrowski, redaktor Radia Jasna Góra.

Ostatnie z paneli –  „NGO szansą dla małej ojczyzny” i „Patriotyzm przyszłości” okraszyli dyskusją: Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski, Agnieszka Ścigaj, poseł na Sejm RP, gen. bryg. Ryszard Parafianowicz, Rektor – Komendant Akademii Sztuki Wojennej, Damian Fiet, Prezes Zarządu Młody Dolny Śląsk, Biskup Świdnicki Marek Mendyk.

Nasi partnerzy