#Pomocdlaseniora

  • Napisany przez:

 W odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem, Caritas zainicjowała akcję „Pomoc dla seniora”, czyli dla szczególnie narażonych starszych osób, którzy stanowią dużą grupę podopiecznych organizacji. 

W wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa nastąpił problem z zakupem żywności przez osoby starsze. Część seniorów w związku z epidemią woli nie wychodzić ze swoich mieszkań, a w wielu sklepach brakuje podstawowych produktów.

Caritas zapewni seniorom pomoc żywnościową  zaopatrzenie w środki higieniczne i ochronne (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki), wsparcie wolontariuszy w czynnościach wymagających wyjścia z domu (np. w zakupie leków), a także inne formy pomocy, w zależności od potrzeb – na przykład opiekę psychologiczną.

Pomoc organizowana jest na poziomie diecezjalnym gdzie wdrażane są rozwiązania najbardziej odpowiadające miejscowym potrzebom: specjalne dyżury telefoniczne, nabory wolontariuszy, przygotowywanie paczek żywnościowych, bezpośrednie formy dystrybucji pomocy (dowożenie posiłków, zakupy dla seniorów, itp.). Dodatkowe wsparcie ze strony Caritas Polska ma na celu zwiększenie zasięgu udzielanej pomocy.

-„organizowanie zbiórek żywności, a także odbiór tej pomocy w powszechnie dostępnych punktach dystrybucji, stały się obecnie utrudnione. Dlatego Caritas zachęca do finansowego wspierania akcji zakupu i dystrybucji żywności, które pozwolą objąć pomocą żywnościową tych, którzy mają do niej obecnie utrudniony dostęp, czyli głównie seniorów. W nadzwyczajnych okolicznościach musimy szukać nowych, skutecznych rozwiązań, pamiętając, że nasz cel pozostaje niezmienny, a jest nim pomoc potrzebującym” – mówi Małgorzata Jarosz-Jarszewska, koordynator programów pomocy żywnościowej Caritas.

Sprawdź jak możesz pomóc, włączając się do akcji „Pomoc dla seniora”. Poniżej dane teleadresowe Caritas diecezji świdnickiej:

Westerplatte 4/6, 58-100 Świdnica
+48 74 851 25 04
+48 74 851 25 04
swidnica@caritas.pl
www.swidnica.caritas.pl

źródło/ zdj. – caritas.pl

Nasi partnerzy