Przewodniczący Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich. Udział w wyborach to obowiązek.

  • Napisany przez:

Każdy obywatel jest odpowiedzialny za Ojczyznę, winien uczestniczyć w sprawach publicznych, a zatem udział w wyborach to nasz obowiązek. Wynika on z odpowiedzialności za dobro wspólne.

Jednocześnie katolik, dokonując wyboru, powinien zawsze pamiętać, że każda nasza decyzja ma moralny wymiar. Może być dobra albo zła. Ta wyborcza także. Katolik powinien głosować na kandydata, który hierarchię wyznawanych wartości opiera na
Dekalogu i Ewangelii. To jest kryterium podstawowe. Katolicy nie mogą wspierać takich
kandydatów, którzy są za przedefiniowaniem instytucji małżeństwa czy podejmują działania ograniczające prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Nigdy nie może być zgody katolika na relatywizm moralny.
Kandydat na prezydenta powinien mieć mocno uformowany kręgosłup moralny.
Niestabilność, zmienność, sprzeczność między słowami a czynami powinny go dyskwalifikować.

Bp Ignacy Dec
Przewodniczący Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich

Czytaj więcej:

https://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje/nasz-dziennik-katolik-powinien-glosowac-na-kandydata-gloszacego-poglady-zgodne-z-dekalogiem-i-ewangelia/

źródło – RadioMaryja.pl

Nasi partnerzy