Przywracają dobre imię Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej

  • Napisany przez:

W parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Pieszycach 2 maja odbyła się prelekcja prof. Jana Kęsika. Wystąpienie dotyczyło jego najnowszej książki „Prześladowania komunistyczne w Pieszycach 1945-1956. Studium terroru i prowokacji”.

– W 2002 roku ukazała się monografia Pieszyc, której byłem współautorem i tam się pojawiła informacja o Harcerskiej Organizacji Podziemnej. Z czasem pojawiła się propozycja, by coś więcej na ten temat napisać i w 2017 roku rozpocząłem poszukiwania materiałów źródłowych na ten temat. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że w Pieszycach była nie tylko Harcerska Organizacja Podziemna, ale były też inne organizacje podziemne. Ta książka jest poświęcona organizacyjnym formom oporu przeciwko narzucanej komunistycznej władzy.  – mówił profesor podczas spotkania.

– Okazało się, że w Pieszycach na przestrzeni lat 1945- 1956 działało aż 5 organizacji podziemnych. To był ewenement. Niektóre organizacje liczyły nawet do 30 osób. To było dla mnie ogromne zaskoczenie. Liczyłem, że napiszę jeden, dwa artykuły, a okazało się, że powstała książka licząca ponad 300 stron – dodał prelegent.

– Ten materiał pokazuje, że mamy piękną historię, swoich własnych bohaterów. Teraz przed nami zostaje zadanie jak im spłacić ten dług. Mamy wobec nich dług. Oni mogli żyć spokojnie, nie angażować się, ale oni umiłowali wolność, niepodległość i podjęli działania, które oznaczały, że spotkają ich ogromne represje. Teraz trzeba ten dług spłacić. To jest bardzo ważne nasze działanie. Musimy wspólnymi siłami zadbać o to, by tym ludziom przywrócić to zapomnienie –   podsumował prof. Jan Kęsik.

Jeden rozdział w książce poświęcony jest podporucznikowi Tadeuszowi Szymonikowi, który organizował aprowizację dla żołnierzy podziemia.  – To dla nas bardzo ważne wydarzenie. Jesteśmy dumni, że mamy w rodzinie bohatera. Dziękujemy profesorowi za uczczenie Jego bohaterskiej postawy. Mamy nadzieję, że dalej będzie wspominany w miejscowości, gdzie znajduje się jego grób  – mówił podczas spotkania krewny pod. Szymonika.

Prof. Jan Kęsik jest historykiem pochodzącym z Pieszyc. Od lat bada historię swej rodzinnej ziemi i zabiega o należną pamięć dla bohaterów. Szkoła Podstawowa nr 1 nosi imię Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej.

ak

Nasi partnerzy