Samorządowcy zareagowali konkretnie

  • Napisany przez:

Samorząd województwa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na Ośrodki Czasowego Pobytu dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności będących mieszkańcami województwa dolnośląskiego.

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego rozdysponowano 2 miliony złotych i wybrano dwa podmioty, które będą realizować zadanie.

Chcemy wspierać rodziny, których dotyczy problem niepełnosprawności. To, co
wyróżnia nasz projekt, to kompleksowa pomoc rodzinie. Widzimy potrzebę wsparcia od momentu samej ciąży, poprzez okres po porodzie oraz późniejszy czas wychowywania dziecka z niepełnosprawnością.

– podkreśla Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Dolnego Śląska.

Niezwykle potrzebna jest pomoc rodzicom, którzy borykają się z niepełnosprawnością swoich dzieci. Ich codzienność koncentruje się wokół opieki nad takim dzieckiem. Ciężko znaleźć czas dla siebie, każde wyjście z domu wiąże się z dużą logistyką i potrzebą zaangażowania osób trzecich. Opiekunowie są tym po prostu zwyczajnie zmęczeni. Na pewno Ośrodki, które powstaną, będą dla nich szansą na odpoczynek, podczas gdy ich dziecko zostanie profesjonalnie zaopiekowane.

– komentuje radna Małgorzata Calińska – Mayer, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny.

Ośrodki Czasowego Pobytu są projektem pilotażowym. Mają być uzupełnieniem i wypełnieniem luk w funkcjonującym systemie wsparcia. Będziemy monitorować efekty tego projektu, by ewentualnie w przyszłości móc wypracować jeszcze lepsze rozwiązania. Ustalając warunki tej edycji, położyliśmy szczególny nacisk na profesjonalną opiekę nad grupą, do której projekt jest skierowany, czyli dzieci niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie.

Zadanie realizowane będzie przez Fundację Promyk Słońca z siedzibą we Wrocławiu oraz Fundację Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Małej Ojczyzny – Suweren we współpracy ze spółką Sanatoria Dolnośląskie, w obiekcie spółki – Szpitalu „Orlik” w Kudowie Zdroju. W każdym z Ośrodków przewidziano 10 miejsc całodobowej opieki. Z rozmów z rodzicami wynika, że w momencie zdiagnozowania u dziecka niepełnosprawności czuli się osamotnieni, zabrakło im pewności, że w istniejącym systemie opieki zdrowotnej otrzymają odpowiednią opiekę, że sobie poradzą, że ktoś im pomoże, poinstruuje jak postępować, podzieli się wiedzą, pokieruje do odpowiednich specjalistów, wesprze psychicznie. Objęcie kompleksową opieką i wsparciem całej rodziny, od momentu uzyskania diagnozy – niezależnie od tego, kiedy została postawiona: w okresie prenatalnym czy po porodzie lub w dalszym okresie życia dziecka – jest istotne nie tylko dla procesu rehabilitacji dziecka, ale i dla zdrowia psychicznego matki i funkcjonowania rodziny.

Kc

Nasi partnerzy