Sierpień miesiącem trzeźwości. Nie piję, bo kocham!

  • Napisany przez:

Mimo rosnącej świadomości społecznej, w Polsce wciąż jedna trzecia kobiet w stanie błogosławionym spożywa alkohol. Picie alkoholu w czasie ciąży może spowodować poronienie lub ciężkie uszkodzenie mózgu dziecka, powodując nieodwracalne schorzenia.

Każda dawka alkoholu dla nienarodzonego dziecka jest szkodliwa. Zaburzenia związane z Płodowym Zespołem Alkoholowym mają charakter trwały i towarzyszą dziecku do końca życia.

– czytamy w Apelu Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, które w myśl tegorocznego hasła – „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach” – w sposób szczególny zwraca uwagę na sytuację polskich dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym. Najmłodsi na skutek pijaństwa rodziców popadają w biedę materialną, w społeczną izolację, w problemy psychiczne, moralne i duchowe. Powstałe w dzieciństwie deficyty mają wpływ na całe dorosłe życie. Dlatego bardzo ważną rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży pełnią szkoły i środowiska parafialne, które przez tworzenie pozytywnych więzi, ukazywanie konstruktywnych wzorców oraz norm postępowania mogą wpływać na kształtowanie dojrzałej osobowości.

Apel kończy zachęta do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu, która

jest wymownym świadectwem troski o trzeźwość polskiego narodu. To świadectwo z pewnością pomoże wielu osobom uwikłanym w pijaństwo i opanowanych chorobą alkoholową wrócić na drogę wolności. Jest to też cenny przykład dawany dzieciom, pokazujący im, że można cieszyć się życiem bez substancji, które oszukują i zabijają na raty.

– podkreślono w dokumencie.

Nie piję, bo kocham. Nie piję, bo chcę dać przykład trzeźwego i odpowiedzialnego życia. Nie piję, bo jestem potrzebny moim bliskim w każdej chwili. 

oprac na podst. – BP KEP – red.

zdj. pixabay

Nasi partnerzy