Skąd pomysł na tę ekologię?

  • Napisany przez:

Współcześnie dzięki rozwojowi wiedzy i rosnącej wrażliwości społecznej w zakresie ekologii mamy wyższą świadomość zagrożeń płynących z niewłaściwych działań człowieka niszczących środowisko naturalne, w którym żyjemy.

Z tego powodu istotne jest, aby przeprowadzać działania edukacyjne, które będą wpływały na zmiany niewłaściwych postaw w kierunku bardziej przyjaznym dla naturalnego środowiska. Działania edukacyjne z zakresu ekologi powinny być kierowane do ogółu społeczeństwa, a nie tylko wybranych środowisk.

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej mówi, iż: „Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej staje się w Polsce potrzebą chwili i równocześnie warunkiem zapewniającym naszemu krajowi właściwe miejsce w zjednoczonej Europie”.

źródło – mlodzidlaeko.pl

zdj. – Pixabay

Nasi partnerzy