Trwajcie mocni w Wierze, Nadziei i Miłości  

 • Napisany przez:

III Europejski Festiwal Schumana to bogate w treści panele tematyczne, Eucharystia, koncert “Wspólnoty Serca” oraz wieczór uwielbienia – “Modlitwa Bez Granic”. Festiwal odbędzie się w dniu 12 maja, w Warszawie w Świątyni Opatrzności Bożej. Hasłem tegorocznego Festiwalu Schumana jest: „Idźmy kształtować Europę pod sztandarem Sługi Bożego Roberta Schumana przez budowanie JEDNOŚCI, SOLIDARNOŚCI I POKOJU w Polsce Europie i świecie opartych na wartościach chrześcijańskich i ideach Sługi Bożego Roberta Schumana.

Program Festiwalu i Plan paneli tematycznych

 8.00 – 8.50 Rejestracja i otwarcie białego namiotu spotkań (biały namiot)    

9.00 – 10.15   Pierwsza sesja, 3 panele (sale konferencyjne obok namiotu)

10.30 – 11.45 Druga sesja, 3 panele (sale konferencyjne obok namiotu)

12.00 – 13.00 Msza Święta (Świątynia Opatrzności Bożej)

13.00 – 13.30 Oficjalne otwarcie Festiwalu (Świątynia)

13.30 – 15.00 „Wspólnota Serca” – koncert charytatywny (Świątynia)

15.00 – 16.00 Spotkania grup tematycznych i obiad (biały namiot) 

16.00 – 17.30 „Modlitwa bez Granic” uwielbienia i wstawiennicza za Europę i beatyfikację Sługi Bożego Roberta Schumana (Świątynia)

17.30 – 18.00 Zakończenie – Apel o powrót do Europy Schumana (Świątynia)

 Tematy sesji

 1. Misja, rola i styl działania Europosłów a oczekiwania obywateli (9.00 – 10.15)
 • Mąż zaufania publicznego zdolny do budowania relacji i jedności
 • Europoseł jako naśladowca Roberta Schumana
 • Myśl chrześcijańsko-społeczna drogowskazem dla Europosła
 • Potencjał ideowy i merytoryczny Europosła
 1. Władza duchowna i cywilna w służbie człowiekowi (9.00 – 10.15)
 • Formacja do służby społecznej i politycznej a kodeks polityka
 • Polityka jako apostolat i misja w Myśli Jana Pawła II
 • Współpraca a nie rozdział kościoła od państwa w koncepcji Schumana
 • Formacja świętych w garniturach jako uczniów Chrystusa w polityce
 1. Dzieła Schumana w budowaniu relacji między ludźmi (9.00 – 10.15)
 • Wigilia bez Granic
 • Wielkanoc bez Granic
 • Wspólnota Serca
 • Modlitwa bez Granic
 1. Wspólnota Narodów Trójmorza a Europa Schumana (10.30 – 11.45)
 • Wspólnota ducha, kultury i losu w relacjach między narodami
 • Trójmorze jako prototyp Wspólnoty Narodów Europy
 • Sieć naukowo-badawcza i branżowe ośrodki wdrożeniowe
 • Model gospodarczy i integracja rynków finansowych
 1. Frakcja Schumana w Parlamencie Europejskim (10.30 – 11.45)
 • Integrowanie zwolenników Europy Schumana
 • Kształtowanie i organizacja instytucji Europejskich
 • Dostosowanie struktury kierowniczej w Komisjach UE wg liczebności narodów
 • Grupy Schumana w Parlamentach Narodowych
 1. Solidaryzm jako nowy system społeczno-ekonomiczny (10.30 – 11.45)
 • Przesłanki solidaryzmu w ideach Schumana
 • Solidarność gospodarcza vs dominacja korporacji i oligarchii
 • Usuwanie dysproporcji w podziale wypracowanych dóbr
 • Wynagrodzenie za pracę oparte o sprawiedliwy pomiar jej efektów

Organizatorzy – Instytut Myśli Schumana

zdj. program Festiwalu

 

Nasi partnerzy