Wałbrzych. Projekt Fundacji św. Jerzego odpowiedzią na negatywne skutki pandemii

  • Napisany przez:

Skutki epidemii wywołanej przez covid-19 widoczne są w środowisku, w którym działamy, wśród naszych podopiecznych, beneficjentów projektów. Izolacja społeczna wymusiła odwołanie stałych zajęć stacjonarnych.

Widzimy negatywne konsekwencje koniecznej izolacji społecznej dla rodzin, młodzieży i seniorów zmagających się z niepełnosprawnością w sferze psychicznej: osamotnienie, stany lękowe i depresyjne, problemy wychowawcze i partnerskie, finansowe, problemy w radzeniu sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi.

Realizacja przeciwdziałania skutków covid-19 dla młodzieży, seniorów i ich rodzin borykających się z niepełnosprawnością przez Fundację św. Jerzego w Wałbrzychu w tym obszarze jest odpowiedzią na podstawowe potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego, ma znaczenie zwłaszcza dla osób, których niepełnosprawność znacznie
utrudnia komunikację z otoczeniem. Coraz częściej jednym z dostępnych instrumentów pozyskiwania informacji i dostępu do poradnictwa staje się kontakt on-line. Z takiej formy kontaktu najchętniej korzystają osoby posiadające duże utrudnienia w przemieszczaniu się. W projekcie wychodzimy naprzeciw tym potrzebom.

Większość osób jest w złej sytuacji ekonomicznej i życiowej, często należą one do grup ryzyka zagrożonych wykluczeniem społecznym, dlatego szczególnie ważna jest dla nich możliwość dostępu do kompetentnej, kompleksowej, bezpłatnej pomocy i wsparcia psychologicznego. Poradnictwo psychologiczne udzielane będzie we wszystkie dni robocze w zależności od potrzeb beneficjentów. Każda osoba bez względu na wiek posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może uzyskać bezpłatną pomoc i wsparcie psychologiczne.

Maria Szydłowska

Nasi partnerzy