#WdzięczniMedykom

  • Napisany przez:

Projekt „Wdzięczni Medykom” jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane Caritas Polska przez szpitale i personel medyczny w związku z epidemią koronawirusa w Polsce.

Zakłada on interwencyjną zbiórkę pieniędzy na niezbędne wyposażenie placówek medycznych zaangażowanych w walkę z pandemią, w tym zakup m.in. respiratorów oraz środków ochrony osobistej dla medyków (m.in. maseczek, rękawic, fartuchów i przyłbic). Zbiórka skierowana jest zarówno do darczyńców indywidualnych, jak i podmiotów instytucjonalnych i biznesu.

W pierwszej kolejności wsparcie będą otrzymywały te placówki, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Lista szpitali, które zostały objęte projektem jest otwarta. Może być uzupełniana o kolejne placówki w oparciu o informacje zebrane przez Caritas Polska bądź sugestie ze strony potencjalnych partnerów.

Caritas Polska w porozumieniu z placówkami ochrony zdrowia zidentyfikowała kluczowe obszary wsparcia dla wskazanych placówek.

Do akcji przyłączyli się: Carrefour, Fundacja JSW, LIDL, General, Concordia Ubezpieczenia, Nestle, Gaz System, PWPW Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Fundacja PGNiG, Astra Zeneco.

Szczegółowe informacje, lista szpitali objętych wsparciem, dane do wpłat na caritas.pl

źródło – caritas.pl

 

 

Nasi partnerzy