Plebiscyt na Najlepszego Wikariusza Diecezji Świdnickiej 2020. Startujemy!!

  • Napisany przez:

Startujemy! II edycja konkursu sms-owego na Najlepszego Wikariusza Diecezji
Świdnickiej 2020 – właśnie ruszyła!

Od godz. 10.00 w dniu 28 października rozpoczęło się głosowanie!

Celem przedsięwzięcia jest promowane wartościowych i godnych naśladowania postaw i
inicjatyw księży wikariuszy diecezji świdnickiej. Księży, którzy z pasją i zaangażowaniem uczestniczą w życiu swojej parafii czy diecezji. Organizatorzy chcą uhonorować tych, którzy na co dzień nie zabiegają o aplauz i honory, lecz codzienną posługą niosą
pomoc i wsparcie innym.

Organizatorem konkursu jest portal katolicko-informacyjny wakcji24.pl oraz gazeta w-Akcji.

Patronat Honorowy nad konkursem objął ks. bp Marek Mendyk.

REGULAMIN PLEBISCYTU WIKARIUSZ ROKU 2020 DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ. EDYCJA II – Co chwila bądź lepszy. Teraz czas drogi.

1. Organizatorem Plebiscytu jest portal wakcji24.pl oraz miesięcznik katolicki w-Akcji.
2. Plebiscyt odbędzie się w dniach od 28.10.2020 r. do 28.12.2020 r.
3. Zgłoszenia kandydatów – wikariuszy do plebiscytu dokonują świeccy członkowie parafii z terenu diecezji świdnickiej.
4. Termin zgłaszania kandydatów do 25.10.2020 do godziny 00.00.
5. Zgłoszeń można dokonywać:
a) drogą mailową, przesyłając zgłoszenie na adres wakcji24@gmail.com
b) telefonicznie na adres redakcji, dzwoniąc pod numer 699 713 971
6. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
IMIĘ I NAZWISKO księdza wikariusza
NAZWĘ I ADRES PARAFII, w której aktualnie sprawuje swoją funkcję
KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĘ KANDYDATA z uwzględnieniem jego:
– zaangażowania w życie parafii i parafian;
– sposobu sprawowania przez niego swojej funkcji (czy jest postawą godną naśladowania)

– otwarcia na problemy wiernych (wsparcie duchowe, podejmowanie różnych inicjatyw religijnych)
7. Organizator powoła 3-osobową Komisję Plebiscytową, która będzie odpowiedzialna za weryfikację zgłoszeń, czuwać nad przebiegiem głosowania oraz ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 31.12.2020 r.
8. Pełna lista kandydatów zgłoszonych do plebiscytu zostanie opublikowana w dniu 28.10.2020 r. na stronie portalu www.wakcji24.pl oraz w listopadowym numerze w-Akcji.
9. Głosowanie za pomocą SMS Premium, będzie trwało od 28.10.2020 r. od godz. 10:00 do dnia 28.12.2020 r. do godz. 23.59. Głosowanie odbędzie się na następujących warunkach:
a) jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na danego kandydata
b) głosowanie dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numerem 7248 w
treści wpisując: WIKARIUSZ. i numer kandydata – np. WIKARIUSZ.1
c) koszt wysłania SMS-a do 160 znaków (bez znaków specjalnych) wynosi 2,46 zł.
d) uczestnik głosowania może oddać dowolną liczbę głosów.
O zwycięstwie w Plebiscycie zdecyduje największa liczba głosów prawidłowo oddanych za
pośrednictwem SMS Premium.
1. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na stronie internetowej portalu www.wakcji24.pl oraz na łamach miesięcznika katolickiego w-Akcji.
2. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma statuetkę oraz artykuł (1 publikacja) o powierzchni 1/1 strony w wydaniu styczniowym miesięcznika katolickiego w-Akcji na stronach redakcyjnych.
3. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

Wszystkim kandydatom życzymy wygranej!

 

Nasi partnerzy