Świdnica Caritas

  • Napisany przez:

Od samego początku wszelkiej działalności charytatywnej w Kościele chrześcijanie karmili głodnych. Świdnicka Caritas prowadzi osiem jadłodajni, gdzie każdego dnia wydajemy ponad 1 600 posiłków, a środki przekazane z 1 % podatku dochodowego pomagają nam dotrzeć z pomocą do najuboższych i bezdomnych.
Naszym celem jest niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie ludzka bieda i bezradność przybiera postać głodu i pragnienia. Nie możemy pomóc każdemu, dlatego staramy się docierać ze wsparciem w obszary najbardziej podstawowe.
Przykazanie miłości zobowiązuje Caritas Diecezji Świdnickiej do pomagania najszerzej, jak tylko potrafimy i dlatego w chrześcijańskim duchu miłości pojawiamy się tam, gdzie brakuje nadziei i wiary w lepsze jutro.
Otaczamy opieką potrzebujących, nieszczęśliwych, odrzuconych, wykluczonych, samotnych, zagubionych, ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzież, dorosłych i seniorów, rodziny oraz grupy społeczne.
W najbliższym czasie pragniemy uruchomić w naszej Diecezji „Dom Samotnej Matki PROMYK” w Pieszycach, który jeszcze bardziej wpisze się w działalność naszej instytucji, a na który w sposób szczególny chcemy przeznaczyć wpłaty z 1% podatku dochodowego.

Dziś, serdecznie dziękujemy za wsparcie dzieł Świdnickiej Caritas w 2017 roku a jednocześnie będziemy wdzięczni za okazaną nam pomoc w roku 2018.

ks. Daniel Rydz
Z-ca dyrektora Caritas Świdnica

Nasi partnerzy