Akcja Katolicka z Piekar

  • Napisany przez:

„Gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich” (Mt 18,20). Słowa wypowiedziane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa o Jego obecności wśród nas, są motywem wspólnych działań. Świadomi istoty tych słów staramy się ciągle poznawać misje, przed

którą każdy z nas ciągle staje czyli charyzmat apostolstwa- świadczenia życiem o Chrystusie, który daje nam Siebie. 

Kim jesteśmy?  Jesteśmy POAK z parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Piekarach. Naszym  Prezesem jest  Pan Bogdan Mikła, a  przewodnikiem duchowym w chwili obecnej jest ks. Proboszcz Marek Jodko. Naszym  celem, jak każdej takiej grupy, jest odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie. Ma się ono dokonywać przez chrystianizację każdej dziedziny życia. Jedną z form naszej działalności jest włączenie się do liturgii słowa i życia parafii .

Pomagamy w przygotowaniu różnych uroczystości odbywających się na terenie parafii. Członkowie Akcji Katolickiej  biorą udział w spotkaniach organizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Świdnicy. Świętem patronalnym Akcji Katolickiej jest uroczystość Chrystusa Króla, w której zawsze uczestniczą przedstawiciele naszej Akcji. Największym naszym przedsięwzięciem jest organizacja corocznego spotkania opłatkowego dla ludzi starszych i samotnych naszej parafii. Wszystkie te działania pomagają nam odnaleźć sens życia, ukazują właściwą drogę, którą należy kroczyć, zachęcają aby cenić takie wartości jak: dobro, prawda i piękno. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej dobie kryzysu wartości i autorytetów. Mamy świadomość tego, że nasza jedność, wzajemne zrozumienie i wsparcie są czymś nieocenionym, gdyż tylko wtedy Chrystus może ukazać się światu. Bez jedności i miłości między nami, nawet nasz największy aktywizm nie będzie ukazywał Chrystusa tylko nas samych. Pamiętamy słowa modlitwy Jezusa do Ojca za swoich uczniów „aby stanowili jedno i o to sami chcemy zabiegać w naszej działalności. Prosimy Dobrego Boga, aby nas było więcej-  rozumiejących konieczność obecności we wspólnocie, jaką jest Akcja Katolicka.

Lilla Staworowska

 

 

Nasi partnerzy