Aktywni w życiu Kościoła

  • Napisany przez:

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Akcja Katolicka obchodzi swoje święto patronalne. Jest to dobra okazja do przybliżenia działalności oddziału Akcji Katolickiej działającego przy parafii pw. św. Antoniego w Pieszycach. Powstał on w 2000 r. Od tego momentu nieprzerwalnie aktywnie uczestniczy w życiu parafialnym, diecezjalnym i miejscowej społeczności. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (AK) liczy obecnie 16 osób oraz około 20 członków wspierających (sympatyków AK). Zrzesza parafian z różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych. Prezesem Akcji Katolickiej  jest  Krzysztof Kręt, natomiast wiceprezesem Wiesława Miętkiewicz. Asystentem kościelnym  jest  ks. prałat Edward Dzik, którego wspomagają wikariusze ks. Paweł Reizer i ks. Rafał Szuba.

Zdjęcie Członków Oddziału Akcji Katolickiej działającego przy parafii pw. św. Antoniego w Pieszycach.

Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. W tym dniu parafia w sposób szczególny czci św. Antoniego Padewskiego – swojego patrona. Członkowie uczestniczą we Mszy św., a następnie spotykają się w salce na plebanii. Każde spotkanie poprzedza wspólna modlitwa, następnie przedstawiony jest temat związany z materiałem formacyjnym opracowanym przez Krajowy Instytut AK na dany rok. Omawiane są również aktualne sprawy Kościoła, wspólnoty parafialnej oraz związane z działalnością parafialnego oddziału.  Członkowie Akcji Katolickiej wypełniają  zobowiązania wynikające z zadań statutowych. Włączają się aktywnie w oprawę liturgiczną Mszy świętych i nabożeństw odprawianych przy okazji świąt i uroczystości religijnych. Uczestniczą w spotkaniach, rekolekcjach formacyjnych, dniach skupienia, które organizowane są przez Instytut AK Diecezji Świdnickiej. Organizują Dzień Papieski. W okresie Bożonarodzeniowym wspólnie z innymi grupami parafialnymi pomagają w organizacji opłatka dla chorych i samotnych (ok. 100 osób). Uczestniczą w Jarmarku Bożonarodzeniowym organizowanym przez Gminę Pieszyce, wystawiając swoje stanowisko. Współpracują z Siostrami Salezjankami, z młodzieżą. Corocznie organizują bezalkoholową Biesiadę Odpustową, na której integrują lokalną społeczność i  promują zdrowy tryb życia. Biorą udział we wszelkich pracach związanych z remontem kościoła parafialnego. Oddział podejmuje wszelkie inicjatywy o charakterze religijnym, patriotycznym, kulturalnym, charytatywnym czy gospodarczym.

Członkowie Akcji Katolickiej są moimi bliskimi współpracownikami, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, są bardzo chętni do pomocy, zawsze mogę  liczyć na ich wsparcie. Z zaangażowaniem podchodzą do wszystkich spraw związanych z życiem parafii. Za to jestem im bardzo wdzięczny i doceniam ich ofiarność. Zawsze wspieram grupy i ruchy, które w parafii działają i które chcą iść Bożą drogą – mówi ks. prałat Edward Dzik. Członkostwo w Akcji Katolickiej stwarza możliwość działania na wielu płaszczyznach, pozwala na aktywne włączanie się w życie Kościoła – dodaje Prezes Oddziału Akcji Katolickiej Krzysztof Kręt.

Zachęcamy wszystkich do wstąpienia w szeregi Akcji Katolickiej. Zapraszamy na spotkania formacyjne. Czekamy na osoby, które  wzbogacą nas swoją pobożnością, pomysłami i aktywnością. Ojciec Święty Franciszek zachęca, aby nie spędzić życia ”na kanapie”, a członkostwo w Akcji Katolickiej jest doskonałą formą czynnego udziału we wspólnocie chrześcijańskiej.

PB

Nasi partnerzy