Bp Dec zaprasza do Wambierzyc

  • Napisany przez:

Zachęcamy do przeczytania Listu Pasterskiego Biskupa Świdnickiego z okazji 800-lecia Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin – W Jubileuszowym hołdzie Wambierzyckiej Pani.

Wstęp

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,  na początku 6. rozdziału Ewangelii według św. Jana słyszymy słowa, mówiące o Jezusie: „Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali” (J 6, 2). To jedno zdanie, otwierające opis cudownego rozmnożenia chleba, może posłużyć jako obraz całej posługi Mistrza z Nazaretu – Tego, który czynił znaki, poczynając od Kany Galilejskiej, który gromadził tłumy, zwłaszcza potrzebujących, który uzdrawiał chorych, a w końcu uzdrowił ludzkość ze śmiertelnej choroby grzechu lekarstwem swej męki i śmierci krzyżowej.

1. Z historii wambierzyckiego sanktuarium

Przytoczone zdanie z Janowej Ewangelii: „Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali” (J 6,2) można by odnieść do Sanktuarium Matki Bożej w Wambierzycach, które wraz z miejscowością obchodzi w tym roku 800-lecie swego istnienia.  To przecież do tego świętego miejsca w ciągu stuleci przybywał „wielki tłum” pielgrzymów, którzy doświadczali „znaków” Bożego miłosierdzia w licznych uzdrowieniach, poczynając od roku 1218, kiedy to niewidomy Jan z Raszewa odzyskał wzrok, modląc się przed figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem. Ten świątek – jak zwykle zwie się podobne ludowe figurki – przyciągając kolejnych wiernych, rozpoczął dzieje Wambierzyc. Najstarszymi świadkami tych dziejów są wykonane z piaskowca: ołtarz, kropielnica i lichtarz, ustawione pierwotnie obok lipy z cudowną statuetką Maryi, a dziś stojące w krużganku bazyliki. To właśnie na tym ołtarzu widnieje data początku rozwoju kultu Matki Bożej w tym miejscu.

Po pierwszym drewnianym kościółku powstały jeszcze trzy inne. Dzieła budowy drugiego, murowanego już kościoła, podjęła się rodzina Panwitzów. Kościół ów służył mieszkańcom i coraz liczniejszym pielgrzymom przez niemal dwieście lat. Postacią bardzo zasłużoną dla Wambierzyc okazał się  Daniel Paschazjusz von Osterberg, budowniczy trzeciego, niestety, nietrwałego kościoła i założyciel wambierzyckiej kalwarii. Obecna świątynia, nawiązująca swoją strukturą do świątyni jerozolimskiej, została wzniesiona przez hrabiego Franciszka Antoniego von Götzena. Konsekrowano ją w 1720 r., a papież Pius XI nadał jej tytuł bazyliki mniejszej w 1936 roku. Ten mały skrawek Ziemi Kłodzkiej nawiedzały w ciągu wieków przeróżne, trudne doświadczenia, jak: wojna husycka, reformacja, wojna trzydziestoletnia, Kulturkampf. Miejsce to jednak jako sanktuarium przetrwało i żyje do dziś. Żyje dzięki bijącemu Sercu Matki, która zechciała tutaj w sposób szczególny zamieszkać pod znakiem niepozornej lipowej figurki. Macierzyńska miłość Maryi spotkała się z odwzajemnieniem Jej dzieci, ludu Bożego, kiedy to w dniu 17 sierpnia 1980 r., pod przewodnictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, dokonano koronacji cudami słynącej figurki Wambierzyckiej Pani i Jej Syna koronami papieskimi. To wydarzenie tak oto odczytał św. Jan Paweł II w nadesłanym na tę uroczystość przesłaniu: „Raduję się z tego, że Wasza miłość i cześć dla Matki Bożej, odziedziczona po tylu stuleciach, doczekała się takiego wyrazu w tym właśnie roku, w tym właśnie dniu, że Matka Boża otrzymuje ten widomy znak miłości i czci, jakiej doznaje w niebie, w łonie Trójcy Przenajświętszej, a jaką my tu, na ziemi, staramy się naśladować, koronując Jej obrazy i Jej statuy”.

2. Potrzeba wdzięczności

Drodzy Bracia i Siostry, przeżywany w tym roku jubileusz 800-lecia Wambierzyc i istniejącego tam sanktuarium maryjnego jest przede wszystkim okazją do wyrażenia naszej wdzięczności. Pragniemy podziękować Panu Bogu za tak długą i wspaniałą historię tego miejsca, historię, którą dość skrupulatnie odtworzył największy jak dotąd lokalny historyk, ks. Emmanuel Zimmer. To właśnie w Wambierzycach  tworzyli wybitni artyści: rzeźbiarz Karol Sebastian Flacker, kompozytor Ignacy Reiman, malarz Antoni Born. Dziękujemy za tyle łask, którymi Opatrzność obdarzyła i wciąż obdarza tak wielu pielgrzymów za pośrednictwem Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Co roku dziesiątki, o ile nie setki tysięcy turystów i pielgrzymów, przybywają do Wambierzyc z całej Polski, a bywa, że i z różnych zakątków świata, zwłaszcza z Niemiec i Czech. To właśnie dla Niemców i Czechów ta Ziemia jest też w jakimś sensie ziemią ojczystą, a Matka Boża Wambierzycka bliską ich sercom Matką i Królową.  Tak liczna obecność pielgrzymów w sanktuarium jest potwierdzeniem słów Maryi z Jej hymnu Magnificat: „Oto bowiem odtąd błogosławić Mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48).  Pragniemy dziękować za kolejnych gospodarzy i kustoszów sanktuarium, którzy dbali o to, by  podtrzymywana była cześć oddawana Bogu i rozwijał się kult maryjny, a równocześnie by zapewniona była materialna trwałość całej sakralnej infrastruktury. Do osób zasługujących na to, aby je właśnie w tym miejscu imiennie wymienić, należy z pewnością długoletni proboszcz parafii i kustosz sanktuarium,  ks. Tadeusz Michalik, jezuita. To właśnie pod jego przewodnictwem została przygotowana i przeprowadzona wspomniana koronacja Figurki Matki Bożej Wambierzyckiej z Dzieciątkiem. Dziękujemy za teraźniejszą posługę Ojcom i Braciom Franciszkanom, którzy już od przeszło dziesięciu lat roztaczają troskę o sanktuarium, o jego duchowe i materialne dziedzictwo.

3. Słowo zaproszenia

Umiłowani diecezjanie,  w imieniu Ojców Franciszkanów i własnym jak najserdeczniej zapraszam wszystkich Was do Wambierzyc na główne obchody jubileuszu 800-lecia. Jubileusz ten jest obchodzony poprzez różne wydarzenia o charakterze religijnym i kulturalnym. Ojcowie Franciszkanie informują i przypominają, że Penitencjaria Apostolska, z racji roku jubileuszowego, wydała Dekret, zgodnie z którym od dnia 31 maja br. do dnia 31 maja roku 2019, wszyscy nawiedzający wambierzyckie sanktuarium mogą codziennie uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami dla siebie lub dla osoby zmarłej. Główne obchody Jubileuszu celebrowane będą dnia 15 sierpnia 2018 r., w Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Ich punktem kulminacyjnym będzie uroczysta suma odpustowa o godz. 11.00. Eucharystii tej będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Vokal, Biskup diecezji Hradec Kralove z Czech. Okolicznościową homilie wygłosi Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Czaja,  Biskup Opolski.

4. Zakończenie

Drodzy Bracia i Siostry, stwórzmy „wielki tłum” idący za Jezusem, który przybędzie do Wambierzyc, aby wspólnie wyśpiewać Bogu dziękczynne Te Deum za łaski w tym miejscu doświadczane! Chorzy lub pozostający w domach niech łączą się z nami duchowo! Niech rozlegnie się nasza głośna, nieba sięgająca modlitwa o to, byśmy dalej, przez długie lata, mogli doznawać dobroci i czułości Boga za przyczyną Matki Najświętszej. Wszystkim wiernym diecezji świdnickiej, Gościom przebywającym na jej terenie, a zwłaszcza tym, którzy 15 sierpnia podejmą trud pielgrzymowania do Wambierzyc udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

                                                                                                   Wasz Biskup Ignacy Dec

Nasi partnerzy