Budował mosty między religiami

  • Napisany przez:

100 rocznica urodzin o. Mariana Żelazka SVD jest dobrą okazją do tego, by bliżej zapoznać się z osobą i dziełem tego wielkiego werbisty. W czasach pogłębiającego się kryzysu wartości i braku szacunku dla życia o. Marian pokazał, że dobroć i poświęcenie się dla drugiego są wciąż możliwe.

Spędził on 56 lat w Indiach pomagając przez edukację, opiekę zdrowotną i zmianę podejścia do trędowatych. Z wielką miłością służył tym, dla których największą tragedią było odrzucenie, bieda i brak jakiejkolwiek nadziei. Marian Żelazek budował mosty między religiami i szacunek dla innych kultur. Spotkało się to z dużym uznaniem wielu środowisk, czego wyrazem było dwukrotne mianowanie Go do Pokojowej Nagrody Nobla.

Referat Misyjny ŚKB zorganizował konkurs misyjny dla młodzieży: „Ojciec trędowatych – o. Marian Żelazek”, celem którego poznanie postaci o. Mariana, pogłębienie wiedzy o obowiązku misyjnym wypływającym z sakramentu chrztu św. i bierzmowania, kształtowanie postawy świadka wiary na przykładzie postaci o. Mariana Żelazka. Etap diecezjalny tego konkursu odbędzie się w dniu 12 marca w auli ŚKB.

Nasi partnerzy