Civitas Christiana w Krzeszowie

  • Napisany przez:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z Wałbrzycha, w dniu 30 czerwca, brało udział w corocznym dniu skupienia dla Oddziału Okręgowego we Wrocławiu. Tym razem tak jak w poprzednim roku, uczestnicy spotkali się w pięknym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Miejsce o niebywałym klimacie, urzekające swym pięknem, nie bez powodu uznane za Europejską Perłę Baroku. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. którą koncelebrowali: ks. dr hab. Bogusław Drożdż – asystent kościelny Oddziału Okręgowego we Wrocławiu na teren diecezji legnickiej i ks. prałat dr Krzysztof Moszumański – asystent kościelny Oddziału Okręgowego we Wrocławiu na teren diecezji świdnickiej. Po uroczystej mszy, zwiedzaniu kościoła klasztornego, przyszedł czas na wykład formacyjny ks. dr hab. Bogusława Drożdża, który cytat z Księgi Rodzaju: „czyńcie sobie ziemię poddaną”, odniósł do wymiaru Stowarzyszenia.

Nasi partnerzy