Cystersi w projekcie

  • Napisany przez:

Grupa nieformalna działająca przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim, zrealizowała projekt pn. „Cystersi – bogactwo kulturowe naszych ziem”. W ramach projektu przeprowadzony został  cykl wykładów w formie prezentacji multimedialnych, przedstawiających historię, kulturę, sztukę i gospodarkę Zakonu Cystersów.
Projekt skierowany był do osób w wieku emerytalnym, seniorów, do grupy osób, którzy wkroczyli w tzw. trzeci wiek, jednakże zaproszeni byli wszyscy zainteresowani powyższą tematyką.

Lidia

 

Nasi partnerzy