Czekamy na wiosnę

  • Napisany przez:

„Wiosna, cieplejszy wieje wiatr, wiosna, znów nam ubyło lat
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy
Śpiewa skowronek nad nami, drzewa strzeliły pąkami
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i ty…”

Przyroda nieśmiało budzi się do życia. Pierwsze pączki na drzewach, pierwsze przebiśniegi, krokusy i poranny śpiew ptaków.

Jeżeli zauważyliście pierwsze oznaki wiosny w swoim otoczeniu, prosimy prześlijcie do nas zdjęcie – opublikujemy je.

Zapraszamy do wiosennej zabawy!

Kontakt: wakcji24@gmail.com

 

Nasi partnerzy