Czy Bóg różnych religii to ten sam Bóg?

  • Napisany przez:

Człowiek poszukujący prawdy musi kiedyś stanąć przed takim pytaniem. Odpowiedzi można poszukać wspólnie z innymi. Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy zaprasza na trzecie spotkanie w ramach programu Drogami Wiary i Rozumu. Tym razem poruszony zostanie aktualny problem dotyczący istnienia obok siebie wielkich religii świata.

Prelegent – ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, odpowie na pytanie: Czy Bóg różnych religii to ten sam Bóg?

Spotkanie odbędzie się 19 lutego (poniedziałek) o godzinie 17.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego  w Świdnicy.

Program popularno-naukowy „Drogami Wiary i Rozumu”

I. Idea

W roku akademickim 2017/2018 zapraszamy na cykl spotkań w ramach programu „Drogami Wiary i Rozumu”. Przedmiotem wykładów i dyskusji będą następujące problemy:

  • Skąd pewność, że istnieje Bóg?
  • Czy to, co Pismo Święte mówi o Bogu jest prawdą? 
  • Dlaczego jest tyle religii na świecie? Czy każda z nich mówi o tym samym, czy o innym Bogu?
  • Dlaczego Bóg, którego nazywamy Ojcem pozwala na ludzkie cierpienie?

 

II. Program

Wykład 3: Czy Bóg różnych religii to ten sam Bóg? – 19 II 2018, poniedziałek, godz. 17.00 – ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, dogmatyk

Wykład 4: Czy w obliczu cierpienia można Boga nazwać dobrym ojcem? – 4 VI 2018, poniedziałek, godz. 17.00

 

Spotkania odbywać się będą w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy, pl. Wojska Polskiego 2, 58-100 (wstęp wolny).

 

W ramach bieżącej edycji programu Drogami Wiary i Rozumu odbyły się już następujące wykłady:

Wykład 1: Czy można udowodnić istnienie Boga? – 23 X 2017, poniedziałek, godz. 17.00 – ks. dr Grzegorz Szumera – filozof

Wykład 2: Skąd wiemy, że to co Pismo Święte mówi o Bogu jest prawdą? – 11 XII 2017, poniedziałek, godz. 17.00 – ks. dr Piotr Kot – biblista

 

III. Cel

Wykłady i wspólna dyskusja o problemach naszej wiary przyczynią się do głębszego zrozumienia przeżywania prawd, w które wierzymy. Wiara bowiem bez rozumu jest kulawa, a rozum bez wiary jest ślepy. 

Nasi partnerzy