Czyścimy czyściec…

  • Napisany przez:

„Z Maryją i o. Pio czyścimy czyściec” – pod takim hasłem w sobotę 22 września 2018 roku. o godzinie 21.37 rozpocznie się akcja duszpasterska. Jej celem jest modlitwa za zamarłych – będzie ona trwała cały następny dzień i zakończy się 23 września również o godz. 21.37. O. Pio był bardzo zaangażowany w modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące i nieustannie pamiętał o nich w swoich modlitwach.

Maryja często zachęca w Objawieniach do modlitwy za grzeszników – „Módlcie, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił” – tak prosi w Fatimie 19.08.1917, albo wręcz pokazuje dzieciom w Fatimie piekło i przed nim przestrzega ludzi, za których prosi o modlitwę.

Nie czyni tego po to aby przestraszyć dzieci fatimskie, ale aby „przypomnieć” o możliwości wiecznego potępienia. Dlatego też 13 lipca poprzez dzieci uczy nas szczególnej modlitwy: Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy:

„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”

Nasi partnerzy