Duchu Święty przyjdź!

  • Napisany przez:

W czwartek 10 maja młodzież gimnazjalna parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Parafii Św. Doroty w Radkowie, Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bożkowie i Św. Marii Magdaleny w Ścinawce Średniej wyraziła pragnienie, by Duch Święty obdarzył ich siedmiorakimi darami, o które tak gorliwie modlił się Jan Paweł II, słowami modlitwy, której nauczył go Jego tato.

Tym samym młodzi ludzie pokazali, że są gotowi przystąpić do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Słodkością miodu i zwyczajnością chleba, tym czym obdarzył nas Stworzyciel, powitaliśmy na naszej noworudzkiej ziemi Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Adama Bałabucha, prosząc z pokorą i ufnością w imieniu rodziców, dyrekcji i wychowawców Szkoły Podstawowej nr 7 oraz młodzieży o udzielenie Sakramentu Bierzmowania.

Jako ojciec naszej parafii ks. Proboszcz Krzysztof Iwaniszyn, zapewniając o przygotowaniu młodzieży do tego ważnego dnia w ich życiu poprzez słuchanie słowa Bożego, wspólną modlitwę, spotkania formacyjne, przystąpienie do sakramentu pokuty, prosił również o umocnienie Duchem Świętym. Zapytani przez Biskupa Adama, jakich łask oczekują w tym sakramencie, w obecności świadków, rodziców, rodzeństwa, dziadków, młodzi ludzie ze wzruszeniem odpowiedzieli: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.

Zanim jednak szafarz bierzmowania udzielił młodzieży sakramentu, wygłosił do nas homilię, podczas której odwołał się do ewangelii, a dokładnie do słów, które powiedział Pan Jezus do apostołów: Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie. Każdy z nas ma różne spojrzenie na chwilę. Słowa Jezusa to zapowiedź Jego męki, śmierci, ale też nadziei -Zmartwychwstania. Ta chwila, kiedy młodzież przyjmuje sakrament bierzmowania jest bardzo ważna. Dary Ducha Świętego dają moc, by z wiarą wybrać w swoim życiu właściwą drogę, mądrze i odpowiedzialnie. Zgromadzeni w słupieckiej świątyni, byliśmy świadkami odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych przez kandydatów do bierzmowania, a następnie przystąpienia młodych ludzi do tak ważnego sakramentu w ich życiu. Każdy z nich z krzyżem na piersiach, stanął przed ołtarzem, przybrał wybrane imię i z rąk Ks. Biskupa Adama otrzymał Sakrament Bierzmowania. Tak wielka chwila wymaga wyjątkowej oprawy. Koncelebrowana Eucharystia z towarzyszeniem naszego Chóru Parafialnego, piękna dekoracja, liturgia słowa i modlitwa wiernych czytana przez młodzież, procesja z darami to wszystko nadało wyjątkowy ton tej chwili. Jeszcze poświęcenie krzyży i podziękowanie Ks. Biskupowi za udzielenie sakramentu bierzmowania, katechetom, księżom, nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i wszystkim tym, którzy sprawili, że chwila ta była piękna i pamiątkowe zdjęcie z ks. Biskupem na zakończenie uroczystości.

Dziękujemy ks. Marcinowi za przygotowanie młodzieży, poświęcony czas, życzliwość i serce. Tobie Panie Boże dziękujemy za ten dzień, za tę chwilę tak ważną dla naszych dzieci. Obiecujemy, że będziemy strażnikami ich wiary i będziemy się starać, by otrzymane dziś Światło Ducha Świętego towarzyszyło im każdego dnia.

Agnieszka Kruk

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”192″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”480″ thumbnail_height=”320″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”300″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” template=”/home/vhosts/wakcji24.pl/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery.php” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Nasi partnerzy