Dzień Animatora

  • Napisany przez:

18 maja 2018 roku przedstawiciele naszej Wspólnoty „Droga do Boga”, wraz z naszym kapelanem ks. Damianem Fleszerem, wzięli udział w  XXIII Ogólnopolskim Czuwaniu Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Temat tegorocznego spotkania : „ Aby byli jedno…”- dla ewangelizacji!

 Gościem specjalnym był Ulf Ekman, założyciel szwedzkiego ewangelikalnego kościoła charyzmatycznego „Słowo Życia”, który wraz z żoną cztery lata temu przeszedł na katolicyzm. Wygłosił do nas konferencję o „ Podstawach Jedności w Kościele”.

Kolejnym prelegentem był abp. Grzegorz Ryś, który mówił o „Jedności między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi”. Była to świetna konferencja , w której Arcybiskup podkreślił konieczność spójności między charyzmatem i urzędem we wspólnocie, ale zaznaczył bardzo wyraźnie, że jest jeszcze drugi, równie ważny wymiar spójności urzędu i charyzmatu w osobie wierzącej. Ta jedność jest wynikiem działania Ducha Świętego.

Trzecią  konferencję wygłosiła Inga Pozorska ze Wspólnoty „Mocni w Duchu”. W sposób bardzo obrazowy poruszyła temat „Relacji Pokoleniowych w Odnowie”.

Ważne i pouczające było dla nas uczestnictwo w jednym z sześciu paneli tematycznych: „Panelu Prorockim”. Zarówno teoretycznie jak i praktycznie poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat posługi prorockiej. Spotkanie prowadził ks. Wojciech Nowacki, a głównym punktem tego spotkania była modlitwa w grupach : o otwarcie na dar proroctwa lub o umocnienie i oczyszczenie  dla posługujących już tym darem.

W czasie całodziennego spotkania nie tylko pogłębialiśmy swoją wiedzę, ale przede wszystkim trwaliśmy na modlitwie Uwielbienia, Adoracji – „aby byli jedno jak ja w Nich, a Ty we Mnie. Centralnym punktem Czuwania była Eucharystia, której przewodniczył i wygłosił homilię abp. Józef Górzyński metropolita warmiński.

Był to piękny czas modlitwy, poszerzania wiedzy i trwania w jedności z przedstawicielami Wspólnot Odnowy z całej Polski. Jesteśmy wdzięczni przede wszystkim Panu Bogu za to, że zaprosił nas do uczestnictwa w tym pięknym wydarzeniu, dziękujemy organizatorom za trud włożony, aby to spotkanie było wspaniałym doświadczeniem na drodze wiary i dziękujemy naszemu opiekunowi ks. Damianowi Fleszerowi, że zmobilizował nas do tego wyjazdu, towarzyszył  nam i wspierał .

Elżbieta Zborowska

 

 

Nasi partnerzy