Dzień Misyjny w Słupcu

  • Napisany przez:

W niedzielę 29 października, na zakończenie tygodnia misyjnego w naszej parafii gościliśmy Martę Trawińską. Wolontariuszkę misyjną działającą na co dzień w Wolontariacie Misyjny Salvator. Podczas Mszy Świętych wygłaszała świadectwo ze swojej posługi misyjnej w ośrodku dla dzieci ulicy w Kenii, gdzie pracowała dwukrotnie. Najważniejszym przesłaniem świadectw, które dla nas głosiła Marta było podkreślenie udziału świeckich w dziele misyjnym kościoła i fakt, że każdy z nas jest powołany, aby na co dzień głosić Jezusa Chrystusa świadectwem swojej wiary poprzez wyrażanie miłości do drugiego człowieka.

Po każdej Mszy Świętej można było wesprzeć projekty misyjne po przez złożenie ofiary do puszki lub zakup pamiątek przywiezionych z Zambii oraz Izraela. Wolontariat Misyjny Salvator (WMS) jest ogólnopolską organizacją, skupiającą wolontariuszy przy Zakonie Salwatorianów (Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela). Celem działalności Wolontariatu Misyjnego Salvator jest pomoc placówkom misyjnym oraz organizacjom na całym świecie poprzez pracę wolontariuszy. Wolontariusze WMS włączają się w popularyzację tematyki misyjnej, począwszy od społeczności lokalnych, w których się angażują. Przygotowanie wolontariuszy do wyjazdów opiera się na całorocznej formacji duchowej oraz warsztatach i szkoleniach. Bardzo istotnym elementem formacji wolontariuszy jest również zaangażowanie w pomoc m.in. placówkom wychowawczym, hospicjom, szpitalom i parafiom.

Działalność na placówkach zagranicznych obejmuje: realizację programów resocjalizacyjno-adaptacyjnych oraz wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci i młodzieży, opiekę medyczną w ośrodkach pomocy oraz szpitalach, zajęcia dydaktyczne, edukacyjne i animacyjne dla dzieci i młodzieży podczas obozów wakacyjnych, pomoc osobom bezdomnym i dzieciom ulicy, pomoc w prowadzeniu domów dziecka i ośrodków wychowawczych.

ks. Marcin Zawada

 

Nasi partnerzy