Ekstremalna Noc Fatimska

  • Napisany przez:

Człowiek zapomniał o swojej przemijalności i potrzebie życia z Panem Bogiem. Dzisiaj liczy się „tu i teraz” – ale czy to wystarczy myślącemu człowiekowi …? Zbliża się kolejna rocznica Objawień Fatimskich, gdzie zatroskana Matka „przychodzi” do swoich dzieci. W ubiegłym roku obchodziliśmy

okrągłą 100 rocznicę, co po tym szczególnym roku się zmieniło w moim życiu osobistym, społeczny, a także w Kościele …? Jan Paweł II, który jest często nazywany „fatimskim papieżem” – trzy razy pielgrzymował do Fatimy i przez pryzmat Fatimy spoglądał życie w Europie. Widział w Niej postępującą laicyzację i komercjalizację życia społecznego, co bardzo go bolało i czemu starał się zapobiec.

Dzisiaj po 13 latach od jego śmierci – można powiedzieć, że po latach wysiłku tego wielkiego papieża i po jego odejściu do Boga, kultura Europy stanowi zgliszcza kultury chrześcijańskiej, na której zbudowała swoją wielkość. Odrzucona wiara w wielu narodach i społeczeństwach, zburzony świat wartości, rodziny w głębokim kryzysie, zburzone lub puste zabytkowe świątynie świadczące o Jej chrześcijańskich korzeniach … Często o nas, Polakach można usłyszeć opinię, że jesteśmy „wyspą chrześcijańską w Europie”. I jest w tym wiele prawdy, choć chyba nie do końca. Prawda jednak zobowiązuje nie tylko do czuwania, trwania, ale też do mocnego, głośnego świadectwa. Dlatego my Sercanie Biali z okazji rozpoczynających się Objawień Fatimskich organizujemy EKSTREMALNĄ NOC FATIMSKĄ – 33 km procesja różańcowa z figurą M. B. Fatimskiej – idziemy z Maryją i modlimy się na Różańcu w intencji nawrócenia Europu, w sposób szczególny modlimy się o nawrócenie narodu Czeskiego, który w osobie św. Wojciecha niósł nam Dobrą Nowinę w początkach naszej państwowości, w intencji również nawrócenia naszych Rodaków – w 100 rocznicę uzyskania niepodległości i nam dzisiaj jest potrzebna solidna odnowa duchowa, modlimy się o pokój na świecie, o pokój w rodzinach i godne w nich życie, modlimy się również o rozwój duchowy naszego „młodego” Sanktuarium, gdzie króluje M. B. Fatimska.

Początek piątek 11.05 godzina 20.00 – zapraszamy serdecznie. Jeśli nie dasz rady przejść całego odcinka, możesz iść jakiś kawałek, najważniejsza jest chęć uczestnictwa i modlitwy. Weź dobre wygodne buty i kamizelkę odblaskową abyś był dobrze widziany i dołącz się do nas. Nie chodzi o ilość, ale mile są widziani wszyscy, którzy chcą się włączyć w tę nową inicjatywę, aby odpowiedzieć na zaproszenie Maryi do modlitwy o nawrócenie Europy …, bo Ona jest tak chora, że bez Bożej pomocy już nie widzi nawet potrzeby poprawy i znalezienia swoich zagubionych korzeni…  Dołączmy się do wołania ze św. Jana Pawła II: „(…) kieruję do Ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości. Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swe początki. Tchnij życie w swe korzenie. Tchnij życie w autentyczne wartości, które sprawiły, że twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach dobroczynna”

Zdzisław Świniarski SSCC (Sercanin Biały)

 

www.sanktuarium-fatimskie.pl

 

Nasi partnerzy