Grupa trzecia w gotowości

  • Napisany przez:

Przewodnik grupy trzeciej Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej ks. Adam Makiel zorganizował spotkanie popielgrzymkowe w Głuszycy.

Licznie przybyli pątnicy, wzięli udział w spotkaniu formacyjnym, które zakończyło się Mszą Świętą o godzinie 18.00 w kościele pw. Chrystusa Króla. W spotkaniu uczestniczyli również: główny przewodnik Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej ks. Prałat Romuald Brudnowski oraz Ojciec Efrem ze zgromadzenia ojców franciszkanów. Za dar obecności i wspólnej modlitwy składamy wielkie Bóg zapłać.

ks. Adam Makiel

Nasi partnerzy