II Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

  • Napisany przez:

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej odbędzie się w Polsce po raz drugi. Prekursorem inicjatywy jest Fundazione Giuzeppe Toniolo w Weronie, która od siedmiu lat organizuje Festival della Dottrina Sociale cieszący się ogromnym zainteresowaniem. 

Głównym celem Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach ekonomii społecznej i edukacji a także integracja środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej i wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Temat przewodni tegorocznego Festiwalu to: Obywatel-polityk-przedsiębiorca. Między partykularyzmem a dobrem wspólnym. Wydarzenie to będzie obejmowało:

        – panele dyskusyjne, w których wezmą udział znamienici goście;

        – targi wystawiennicze, podczas których zaprezentujemy przedsiębiorstwa i organizacje realizujące zasady katolickiej nauki społecznej. Wystawcy będą mogli zaprezentować swoje produkty, usługi oraz działalności szerszemu gronu odbiorców;

        – bezpłatne warsztaty: Patriotyzm na warsztat. Czyli jak zdobyć fundusze na promowanie polskości? z pozyskiwania środków na działania o tematyce patriotycznej.

Intencją organizatorów jest, by II Festiwal KNS w Polsce przyczynił się do integracji środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej oraz do wymiany dobrych praktyk w tym obszarze.

Nad merytoryczną stroną Festiwalu czuwa Rada Programowa pod przewodnictwem JE ks. abpa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, Przewodniczącego Rady ds. Społecznych KEP, w składzie: ks. prof. Stanisław Skobel – redaktor naczelny kwartalnika „Społeczeństwo”, mons. Adriano Vincenzi – Prezes Fundacji im. Giuseppe Toniolo z Werony, Tomasz Nakielski – Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Sławomir Józefiak – Wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Prezes Zarządu Grupa INCO S.A., Jan Juszczak – starosta Powiatu Krośnieńskiego oraz Jerzy Boczoń – Prezes Fundacji „Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych”. II Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej odbędzie się w dniach 2-3 października 2018 roku w Pałacu Prymasowskim (Hotel Bellotto), przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie. 

Organizatorzy: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Fundacja Civitas Christiana oraz Obserwatorium Społeczne. 

Nasi partnerzy