Indeksy w Urodziny Maryi

  • Napisany przez:

Pierwszy dzwonek zabrzmiał 2 września. Rozpoczął się nowy rok szkolny a z nim nowy rok katechetyczny. Dzieci, które w maju po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa do swojego serca rozpoczęły okres formacyjny w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie-Słupiec, by w pełni przygotować się do tego ważnego dnia w ich życiu.

Przyjdzie dzień, gdy poświęcony zostanie ich pierwszy różaniec, książeczka, medalik, świeca. Zanim jednak to nastąpi, dzieci otrzymają indeksy. To właśnie 8 września w Dniu Urodzin Matki Bożej, bowiem tego dnia Kościół obchodzi Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, dzieci wraz z rodzicami stanęły w słupieckiej świątyni przed ołtarzem, by odebrać te książeczki, w których odtąd będzie zaznaczana ich obecność podczas niedzielnej Eucharystii, nabożeństw. Pomogą one w pełni przygotować się do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii Świętej. Niech Maryja, która uczy nas otwartości na działanie Boże będzie najlepszą przewodniczką w drodze do Swojego Syna.

Dobry Boże spraw, by Matka Najświętsza pomogła dzieciom i ich rodzicom owocnie przeżyć czas formacji. Radujmy się w Dniu Urodzin Maryi, która przed wiekami została przeznaczona przez Trójcę Przenajświętszą na Matkę Syna Bożego i w tym celu przyozdobiona została wszelkimi łaskami. O naszej Niebieskiej Matce słyszymy dziś w Liturgii Słowa: „Dusza Maryi była najpiękniejsza wśród stworzonych przez Boga, tak iż po wcieleniu Słowa była ona największym i najgodniejszym dziełem, którego Wszechmocny dokonał na tym świecie”.

Agnieszka Kruk

Nasi partnerzy