Jubileuszowa Nowenna za Ojczyznę

  • Napisany przez:

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Główne uroczystości, związane z tym jubileuszem, będziemy przezywać w listopadzie, ale modlitwa dziękczynna za dar wolnej Ojczyzny oraz prośba o błogosławieństwo Boże dla niej, powinna być obecna we wszystkich miesiącach roku. Jej szczególnym wyrazem będzie „Jubileuszowa Nowenna”. Rozpocznie się ona w lutym, a zakończy w październiku.

Nowenna będzie najpierw dziękczynieniem za to, że Bóg dał naszemu narodowi licznych świętych i błogosławionych, którzy przyczyniali się do zachowania wiary w rodzinach i nieustannej odnowy ładu moralnego w życiu Polaków. Będziemy przywoływać wielkie postaci naszej historii umacniając się ich odwagą w dawaniu świadectwa Bogu i gorliwością w służbie ludziom. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku było owocem wielorakich działań. Ważne były inicjatywy polityczne i militarne, ale nie mniej istotne znaczenie miała formacja duchowa, prowadzona przez Kościół w parafiach, sanktuariach i licznych wspólnotach apostolskich, które w tym czasie powstały.

Przeżywając nowennę będziemy również prosić Pana, aby zesłał na nas swego Ducha i odnowił oblicze ziemi. Pragniemy, aby Duch Prawdy i Miłości przemieniał wszystkie sfery naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Modlitwa do Ducha Świętego będzie również nawiązaniem do programu duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na rok 2018, który jest określony słowami: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Poniżej zamieszczamy materiały, które można wykorzystać do modlitwy za Ojczyznę każdego jedenastego dnia miesiąca: patron dnia nowenny, myśli do homilii, modlitwa powszechna, rozważania różańcowe, dziękczynienie za świadków w czasach walki o niepodległość.

Do pobrania:

Luty – Milosierdzie wobec potrzebujących

Marzec – Modlitwa i pokuta

Kwiecień – Świętowanie nadziei

Maj – Małżeństwo i rodzinaMaj – Małżeństwo i rodzina

Czerwiec – Praca i odpoczynek

Lipiec – Szacunek dla życia

Sierpień – Wolnosć od nałogów i uzależnień

Wrzesień – Wychowanie i wykształcenie

Październik – Jedność i solidarność

 

Nasi partnerzy