Już 75 lat wychowują młode pokolenia

  • Napisany przez:

Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu w tym roku będzie miało swój jubileusz. To wyjątkowa szkoła. Jedyne katolickie liceum w diecezji świdnickiej. Trwają dni otwarte. Dlaczego warto wysłać tam swoje dziecko?

Na kolejny rok szkolny oferta obejmuje naukę w czterech profilach: medyczno – przyrodniczy, humanistyczno – językowy, menadżersko – biznesowy i matematyczno -informatyczny. – Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów na indywidualne dni otwarte. Czas epidemii utrudnia nam większe zgrupowania. Uczniowie razem z rodzicami mogą umawiać się telefonicznie na wizytę w szkole. Można zobaczyć klasy, porozmawiać z nauczycielami, zapoznać się z ofertą naszego liceum. Dni otwarte potrwają do końca maja – informuje dyrektor szkoły s. Dorotea Milewska. Rekrutacja odbywa się na dwa sposoby – podobnie jak w szkołach publicznych – elektronicznie oraz poprzez złożenie podania w formie papierowej osobiście lub przesłanie skanu.

Placówkę edukacyjną prowadzi Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek, których charyzmat to wychowanie młodzieży w duchu katolickim i patriotycznym. Założycielka zgromadzenia, bł. Marcelina Darowska, przekazała siostrom autorski system wychowawczy opierający się na czterech filarach. Na pierwszym miejscu stoi Bóg. A zatem zachęca się młodego człowieka do osobistej relacji z Panem Bogiem i opieraniu życia na wartościach chrześcijańskich. Poza tym zakonnice zaszczepiają w swojej szkole miłość do ojczyzny i pragnienie służby dla niej. Kolejna myśl wychowawcza to nauczenie młodych ludzi obowiązkowości, która powinna im towarzyszyć przez całe życie. – Bardzo ważne jest, aby młodzież nauczyła się dotrzymywania słowa, żeby była wierna raz obranemu kierunkowi, wierna najpiękniejszym wartościom. Obowiązki to poręcze w drodze do zbawienia, jak ktoś się ich trzyma, nie zbłądzi. Tak mówiła nasza założycielka – przekazuje s. Dorotea.  Liceum niepokalanek pragnie nauczyć młodych ludzi myśleć, żeby rozumieli to, czego się uczą i żeby postępowali zgodnie ze swoim przekonaniem. Nie chodzi o to by, jak mawia popularnie młodzież, zakuć i zapomnieć. Lecz by zdobywana wiedza była ugruntowana, pozostawała na długo, ponieważ nie służy tylko do zdania matury. Ta wiedza ma być kluczem do prawdziwie mądrego życia.

Katolicko i profesjonalnie 

Szkoła ma charakter katolicki, ale nauczycielom i pedagogom zależy nie tylko na wysokiej jakości wiedzy religijnej u uczniów, ale również na wypracowaniu odpowiedniego postępowania zgodnego z przyjętymi wartościami. – Nie może być tak że na religii jest jedno, a w życiu drugie. Kształtujemy postawy, nie tylko uczymy, ale praktykujemy. Każdy dzień zaczyna się od krótkiej modlitwy do Ducha Świętego na pierwszej lekcji. Każdego dnia młodzież mieszkająca w internacie dzień zaczyna krótką modlitwą w kaplicy, która znajduje się w budynku szkoły – wymienia s. Dorotea Milewska.

Liceum organizuje w Adwencie dzień skupienia – przygotowanie przed Bożym Narodzeniem. W okresie Wielkiego Postu uczniowie przechodzą rekolekcje. One nie trwają tak jak w innych szkołach jedną czy dwie lekcje, ale cały dzień, przez kilka godzin. To różne warsztaty, rozmowy, praca w grupach, okazja do sakramentu spowiedzi i Msza święta. Uczniowie bardzo sobie cenią ten wyjątkowy czas. Oprócz tego jest możliwość uczestnictwa w nabożeństwach jak Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, czy nabożeństwa majowe. Na uroczystościach szkolnych nie zapomina się o aspekcie modlitewnym. – Inaczej u nas wyglądają tzw. „mikołajki”. To wspomnienie św. Mikołaja, dlatego zagląda do nas biskup, a nie skrzat. Wigilia szkolna z kolei jest szczególnym czasem, kiedy cała społeczność szkolna spotyka się przy wspólnym suto zastawionym stole. Zachowujemy religijny, tradycyjny styl. To, czego doświadczy u nas młody człowiek, mamy nadzieję, że wniesie do swojej przyszłej rodziny – podsumowuje s. Dorotea, która funkcję dyrektora sprawuje od 2015 roku.

Przyznaje, że choć szkoła funkcjonuje już 75 lat, w Wałbrzychu są ludzie, którzy wciąż o niej nie wiedzą. Dlatego trzeba przebić bańkę informacyjną. Dlatego każdy, do którego trafi ten artykuł, może przekazać informacje swoim bliskich i znajomym. 

Bez hejtu, a z dobrym słowem 

Dlaczego młodzież wybiera Liceum Sióstr Niepokalanek? – W tej szkole nie spotkasz się z hejtem, odrzuceniem i wyśmiewaniem. Jeżeli masz jakiś problem i potrzebujesz rady, to siostry i nauczyciele zawsze wesprą cię dobrym słowem – mówi uczennica Marta. – Polecam tę szkołę i jestem z niej bardzo zadowolony. Dzięki lekcjom informatyki wiem, że dobrze przygotuję się do przyszłorocznych egzaminów. U nas panuje dobra atmosfera. Nauczyciele z ogromnym zaangażowaniem towarzyszą młodzieży w rozwijaniu zdolności – opisuje Adrian, uczeń II klasy liceum. – Jednym z najważniejszych powodów, dla których polecam szkołę sióstr niepokalanek jest fakt, że oprócz wiedzy systemowej zakonnice uczą wysokiej kultury osobistej, dobrych manier i nawyków. A to okazuje się kluczowe, by potem radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych – stwierdza p. Krzysztof, rodzic.

– Dla mnie ważne jest to, że szkoła wspiera konkretne talenty uczniów, przez to jest elitarna – mówi Zuzia, uczennica II klasy. Państwo Kozikowie, rodzice trzech córek, które ukończyły liceum sióstr niepokalanek, dowiedzieli się o placówce pocztą pantoflową. – Poziom wiedzy osiągnięty w trakcie pobierania nauki tam pozwolił na bezproblemowe zdaniem matury oraz podjęcie i ukończenie studiów. Dzięki internatowi przy szkole możliwa była edukacja naszych dzieci, ponieważ mieszkamy daleko od Wałbrzycha. Uważamy, że najlepszych posagiem, jaki mogliśmy dać naszym dziewczętom, był wybór właśnie tej szkoły – uważają państwo Kozikowie.

Warto dodać, że w tej szkole znajduje się pierwsze w regionie Obserwatorium Astronomiczne oraz labirynt ekologiczny. Realizowane są innowacyjne projekty w obszarze edukacji astronomicznej, ekologicznej, międzypokoleniowej. Od lat liceum współpracuje z zaprzyjaźnioną szkołą katolicką w Niemczech, gdzie polscy uczniowie odbywają wymiany językowe i kulturowe. – Pracujemy w oparciu o metody aktywne i warsztatowe. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z kraju i zagranicy, wyposażając uczniów w kompetencje ważne na rynku pracy, w życiu osobistym i społecznym. Rozwijamy pasje i zainteresowania – podsumowuje siostra dyrektor.

rm

Więcej informacji o szkole, dniach otwartych i ofercie znajdziemy na stronie internetowej www.walbrzych.niepokalanki.pl

Nasi partnerzy