Instrukcja o muzyce kościelnej

  • Napisany przez:

W dniach od 13 do 14 października 2017 r. grono Biskupów uczestniczyło w 377 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, przyjęło nową instrukcję o muzyce kościelnej.

Wspomniany dokument stanowi przypomnienie dotyczące norm muzyki wykonywanej podczas liturgii. Szczegółowo zostały także wyjaśnione rozbieżności w związku z rodzajem utworów, które są akceptowalne w Kościele jako śpiew liturgiczny oraz tego za pomocą jakich instrumentów należy je wykonywać.

Ponadto z zatwierdzonej instrukcji można dowiedzieć się także informacji na temat wykorzystywania przestrzeni sakralnej do organizowania koncertów. Sam bp Adam Bałabuch (red. Przewodniczący Komisji ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski) w wypowiedzi dla EKAI podkreśla, że kościół jest miejscem, gdzie powinno wykonywać się utwory sakralne i nie ma w nim miejsca na muzykę rozrywkową.

Dla wszystkich duszpasterzy, organistów, organizatorów koncertów oraz innych osób zajmujących się oprawą muzyczną podczas liturgii załączamy link do dokumentu.

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej.

 

Dawid Okarma

Nasi partnerzy