Kolejny wielki post…

  • Napisany przez:

Już niebawem Środą Popielcową rozpoczniemy okres Wielkiego Postu, w tym roku początek tego ważnego okresu przypada na dzień 14 lutego. Warto zaznaczyć iż Wielki Post ma nawiązywać do postu Jezusa, którego Duch wyprowadził na pustynię, gdzie przebywał ”czterdzieści dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli ”.

Źródło: http://mirocin.przemyska.pl

Spójrzmy teraz na zarys historyczny Wielkiego Postu. W pierwszych wiekach Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W III wieku poszczono już cały tydzień, zaś na początku IV wieku na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu, został on przedłużony do czterdziestu dni. W VII wieku za początek postu przyjęto szóstą niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele były wyłączone z postu, aby zachować 40 dni pokutnych, ich początek przypadał na środę, stąd Środa Popielcowa. Dopiero w roku 1570 zwyczaj ten powszechnie obowiązuje w Kościele. Na znak naszej pokuty posypujemy w Środę Popielcową głowy popiołem jednocześnie przypominając sobie o prawdziwej wartości życia przy Bogu. Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej .Kościół  ofiaruje wiernym odpusty w tym czasie. Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej z przechodzeniem do kolejnych stacji można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Również za odmówienie modlitwy: „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” po Komunii św., przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego można  uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w każdy piątek Wielkiego Postu i w Wielki Piątek.  W czasie Wielkiego Postu staramy się bardziej przybliżyć do Boga oraz  zwrócić nasze serca ku Niemu, nie zapominając też o pojednaniu się z bliźnimi. Zalecane jest również ,aby przeżywać ten okres w określonej przez nas intencji. Może warto bardziej zwrócić większą uwagę na słowo Boże kierowane do nas w tym czasie.

W naszej parafii czas Wielkiego Postu ma szczególny wymiar. Parafia jest pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego oraz posiada relikwie Krzyża Świętego.

Warto zaznaczyć, że przez cały okres Wielkiego Postu po zakończeniu nabożeństw Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali wierni będą mieli okazję do ucałowania relikwii.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą odbywać się będą  w każdy piątek przez cały okres Wielkiego Postu o godzinie 9.00 oraz 17.00.

Nabożeństwa pasyjne Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym odbywać się będą przez cały okres Wielkiego Postu w każdą niedzielę o godzinie 16.00.

Zapraszamy do licznego uczestnictwa.

Michał Arendarczyk

Nasi partnerzy