Koncert Magnificat

  • Napisany przez:

Kłodzki Chór Kameralny Concerto Glacensis zaprasza 6 października na Koncert Magnificat, który odbędzie się w parafii rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku.

W koncercie tym zabrzmi przepiękna muzyka chóralna w tym Marcina Józefa Żebrowskiego, którego dzieła Magnificat i Rorate Caeli rozśpiewa chór z towarzyszeniem orkiestry. Program w pierwszej części koncertu również bardzo różnorodny z towarzyszeniem instrumentalistów i a cappella pozwoli przeżyć duchową artystyczną ucztę. Trzeba z nami być tego dnia ! ? Zapraszamy !!!

Organizatorzy

Nasi partnerzy