Konferencja księży dziekanów

  • Napisany przez:

W dniu dzisiejszym odbywa się konferencja księży dziekanów Diecezji Świdnickiej. Dzień skupienia rozpoczęła Msza św. z homilią pod przewodnictwem bpa Ignacego Deca w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego. O godz. 10.15 rozpoczęły się obrady w auli WSD. Wstęp i wprowadzenie wygłosił bp Ignacy Dec, prelekcję ks. Emil Parafiniuk, dyrektor KBO ŚD, w dalszej części zaplanowano dyskusję i komunikaty wydziałów i referatów ŚKB, Caritas, WSD.

Podczas homilii bp Ignacy Dec, nawiązał do św. Kazimierza, który przyszedł na świat w rodzinie królewskiej, jako 3 dziecko Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuskiej. Żył krótko, jednak jego życie było drogą zdobywania mądrości zawartej w słowie Bożym. „Była to droga wzrastania w świętości. Była to droga modlitwy, w której była obecna wielka cześć do Najświętszego Sakramentu, do męki Pańskiej, do Najświętszej Maryi Panny. Była to droga zachowywania największego prawa miłości, droga czynienia miłosierdzia wobec ubogich i potrzebujących. Była to droga czystości zachowywanej w pałacu królewskim…”

Nasi partnerzy