Kurs Szafarzy Komunii Św.

  • Napisany przez:

Kolejna edycja kursu dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. w naszej diecezji rozpocznie się w sobotę 13 października br. (sobota) o godz. 10:00 w domu parafialnym im. Jana Pawła II
w Strzegomiu (pl. Jana Pawła II 8, obok bazyliki). Terminy kolejnych spotkań zostaną podane podczas pierwszego zjazdu.

Warunkiem udziału w kursie jest złożenie przez Księdza Proboszcza lub Przełożonego Zakonnego podania skierowanego do Księdza Biskupa. Podanie Kandydat powinien dostarczyć podczas pierwszego spotkania do diecezjalnego duszpasterza Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Diecezji Świdnickiej. Proszę o zgłoszenie kandydatów na kurs do dnia 10 października do osoby odpowiedzialnej za kurs.

Opłata za kurs wynosi 60 zł od osoby / za 1 spotkanie (wykłady, kawa, cisto, obiad, materiały). Opłatę pokrywa parafia.

Niezbędnych informacji udziela odpowiedzialny za organizację kursu ks. Krzysztof Papierz, e-mail: papierz-1986@o2.pl; tel. 694546157.

Nasi partnerzy