Lectio divina

  • Napisany przez:

Od kilku lat w Domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Ząbkowicach Śląskich organizowane są ośmiodniowe rekolekcje lectio divina. Istotą tych rekolekcji jest modlitwa Słowem Bożym. Kolejne etapy rekolekcji są oparte na 4 Ewangeliach, które wyznaczają podstawowy rytm formacji chrześcijańskiej.
W ciszy i milczeniu z pomocą wprowadzeń do modlitwy oraz przez codzienne rozmowy z kierownikiem duchowy, uczestnicy rekolekcji mają okazję wsłuchać się i otworzyć na Słowo Boże. To Słowo przychodzi do każdego w jedyny i niepowtarzalny sposób i przemawia zawsze aktualnie.

W rekolekcjach uczestniczą zarówno osoby świeckie, jak również osoby konsekrowane i kapłani.

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów, ul. Piastowska 7, Ząbkowice Śląskie.

Informacje i zgłoszenia: ks. Marek Chmielniak SAC, tel. 506353838, informacje@rekolekcje.org

Nasi partnerzy