Modlitwa i umartwienie siłą apostolstwa

  • Napisany przez:

„Modlitwa i umartwienie osób konsekrowanych jest szczególną siłą i gwarantem skuteczności apostolstwa Kościoła. Kościół potrzebuje was, potrzebuje waszej modlitwy i waszego świadectwa ewangelicznej miłości” – powiedział bp Ignacy Dec, przewodnicząc w katedrze świdnickiej Mszy św. z okazji przypadającego dziś dnia życia konsekrowanego.

W homilii skierowanej do przybyłych z diecezji delegacji zgromadzeń męskich i żeńskich, dziewic i wdów konsekrowanych oraz braci, którzy rozpoczęli formację w postulatach, biskup świdnicki zachęcał do odnowienia świadomości działania Ducha Świętego w umyśle i w sercu oraz myśleniu i działaniu.

„Jest ważne, abyśmy częściej prosili Ducha Świętego, by dawał nam lepsze myślenie, by kierował naszymi rozmowami, aby w nich była prawda i miłość, aby wzbudzał w nas miłość i wrażliwość wobec biednych, cierpiących i zagubionych” – mówił kaznodzieja.

Następnie celebrans wskazał, na przesłanie tegorocznego Listu na Dzień Życia Konsekrowanego, w którym omawiane są trzy ważne przymioty: miłość, wierność, jedność, zdobiące każdego chrześcijanina a w szczególności osoby życia konsekrowanego.

Kaznodzieja zaznaczył także, że głównym zadaniem osób życia konsekrowanego jest modlitwa za Kościół i świat, posługa katechetyczna, a przede wszystkim posługa charytatywna w szpitalach, domach dziecka, w domach opieki społecznej i w waszych domach klasztornych.

„Kościół potrzebuje was, potrzebuje waszej modlitwy i waszego świadectwa ewangelicznej miłości. Modlitwa i umartwienie osób konsekrowanych jest szczególną siłą i gwarantem skuteczności apostolstwa Kościoła” – mówił biskup.

W diecezji świdnickiej jest ponad 500 osób życia konsekrowanego, w tym 130 ojców i braci zakonnych z dziewięciu zgromadzeń. Mieszkają oni w 18 domach zakonnych i posługują w 16 parafiach. Jest też ponad 390 sióstr zakonnych z 23 zgromadzeń, które posługując w 55 placówkach.

Nasi partnerzy